Sarajevo, 24/11/2016
SASTANAK U PREDSJEDNIŠTVU

Sarajevo, 24/11/2016
SASTANAK U PREDSJEDNIŠTVU

Predstavnice Fondacije Udružene žene su 24.11.2016. godine u Sarajevu održale sastanak sa savjetnicom člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske, Dijanom Čekić. Povod sastanka je značaj imenovanja predstavnika/ce Bosne i Hercegovine u GREVIO Komitet nakon što 25. zemlja ratifikuje Konvenciju. Predstavnice Fondacije su podsjetile na obaveze koje je BiH ratifikacijom Konvencije preuzela i na činjenicu da je za vrijeme predsjedavanja Vijećem Evrope, BiH kao jedan od prioriteta stavila Implementaciju Istanbulske Konvencije. Savjetnica člana predsjedništva je pozdravila inicijativu te preuzela obavezu da o ovom pitanju informiše članove Predsjedništva BiH.

Predstavnice Fondacije Udružene žene su 24.11.2016. godine u Sarajevu održale sastanak sa savjetnicom člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske, Dijanom Čekić. Povod sastanka je značaj imenovanja predstavnika/ce Bosne i Hercegovine u GREVIO Komitet nakon što 25. zemlja ratifikuje Konvenciju. Predstavnice Fondacije su podsjetile na obaveze koje je BiH ratifikacijom Konvencije preuzela i na činjenicu da je za vrijeme predsjedavanja Vijećem Evrope, BiH kao jedan od prioriteta stavila Implementaciju Istanbulske Konvencije. Savjetnica člana predsjedništva je pozdravila inicijativu te preuzela obavezu da o ovom pitanju informiše članove Predsjedništva BiH.

SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close