Banja Luka, 10/12/2016
VIDEO KLIP

Banja Luka, 10/12/2016
VIDEO KLIP
Video klip pod nazivom: “Gradim mir, ne tolerišem nasilje prema ženama” govori o   borbi protiv rodno zasnovanog nasilja i učešću žena u izgradnji mira, stabilnosti i sigurnosti. O ovoj temi govore  poznate ličnosti iz javnog i političkog života Bosne  i Hercegovine.  Video klip je promovisan  tokom cjelokupnog trajanja kampanje “16 Dana aktivizma” protiv rodno zasnovanog nasilja.

Video se može naći ovdje.
Video klip pod nazivom: “Gradim mir, ne tolerišem nasilje prema ženama” govori o   borbi protiv rodno zasnovanog nasilja i učešću žena u izgradnji mira, stabilnosti i sigurnosti. O ovoj temi govore  poznate ličnosti iz javnog i političkog života Bosne  i Hercegovine.  Video klip je promovisan  tokom cjelokupnog trajanja kampanje “16 Dana aktivizma” protiv rodno zasnovanog nasilja.

Video se može naći ovdje.
SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close