Sarajevo, 10/11/2016
Javna diskusija

Sarajevo, 10/11/2016
Javna diskusija

Organizacija Prava za sve iz Sarajeva je 09. i 10. novembra u Hotelu „Art“ u  Sarajevu je organizovala i održala javnu diskusiju i edukaciju pod nazivom Integrisanje rodne ravnopravnosti u politike i propise sa ciljem razmijne iskustva i pronalaženja najboljeg  rješenje za integrisanje ravnopravnosti polova u praksi, što nalaže  Zakon o ravnopravnosti spolova BiH. U ostvarenju ovih ciljeva, Prava za sve  sarađuje sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH, Gender Centrom FBiH, nadležnim parlamentarnim i drugim tijelima, ministarstvima kao i  organizacijama civilnog društva. Na diskusiji su, između ostalog predstavljeni primjeri primjene rodno odgovornog bužetiranja u praksi,  integrisanje standarda ravnopravnosti spolova u postupak procjene utjecaja i zagovaranje za ravnopravnost spolova u zakonodavnom procesu.

Organizacija Prava za sve iz Sarajeva je 09. i 10. novembra u Hotelu „Art“ u  Sarajevu je organizovala i održala javnu diskusiju i edukaciju pod nazivom Integrisanje rodne ravnopravnosti u politike i propise sa ciljem razmijne iskustva i pronalaženja najboljeg  rješenje za integrisanje ravnopravnosti polova u praksi, što nalaže  Zakon o ravnopravnosti spolova BiH. U ostvarenju ovih ciljeva, Prava za sve  sarađuje sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH, Gender Centrom FBiH, nadležnim parlamentarnim i drugim tijelima, ministarstvima kao i  organizacijama civilnog društva. Na diskusiji su, između ostalog predstavljeni primjeri primjene rodno odgovornog bužetiranja u praksi,  integrisanje standarda ravnopravnosti spolova u postupak procjene utjecaja i zagovaranje za ravnopravnost spolova u zakonodavnom procesu.

SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close