Bijeljina 27/07/2016
JAVNA DISKUSIJA

Bijeljina 27/07/2016
JAVNA DISKUSIJA

Cilj diskusije bio je unapređenje saradnje subjekata zaštite i definisanja prijedloga za poboljšanje položaja žena žrtava nasilja. Akcent je stavljen je na saradnju između centara za socijalni rad i sigurnih kuća u pogledu zbrinjavanja žrtava u sigurne kuće.
Osnovni zaključci sa održane diskusije su:

 • Osigurati dostupnost servisa podrške za žrtve nasilja; 
 • Osigurati adekvatne resurse kako bi centri za socijalni rad imali dovoljno osoblja, adekvatnu opremljenost i finansijsih sredstava da pruže pomoć žrtvama nasilja u porodici;
 
 • Raditi monitoring usklađenosti domaćih zakona sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici;
 • Sistemski riješiti status žrtve nasilja u porodoci nakon izlaska iz sigurne kuće; 
 • Češće izricati zaštitne mjere; 
 • Proštriti kaznenu politiku za počinioce nasilja; 
 • U programe podsticaja za zapošljavanje i samozapošljavanje uvrstiti žene žrtve nasilja kao prioritetnu kategoriju;
 • Cilj diskusije bio je unapređenje saradnje subjekata zaštite i definisanja prijedloga za poboljšanje položaja žena žrtava nasilja. Akcent je stavljen je na saradnju između centara za socijalni rad i sigurnih kuća u pogledu zbrinjavanja žrtava u sigurne kuće.
  Osnovni zaključci sa održane diskusije su:

  • Osigurati dostupnost servisa podrške za žrtve nasilja; 
  • Osigurati adekvatne resurse kako bi centri za socijalni rad imali dovoljno osoblja, adekvatnu opremljenost i finansijsih sredstava da pruže pomoć žrtvama nasilja u porodici;  
  • Raditi monitoring usklađenosti domaćih zakona sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici;
  • Sistemski riješiti status žrtve nasilja u porodoci nakon izlaska iz sigurne kuće; 
  • Češće izricati zaštitne mjere; 
  • Proštriti kaznenu politiku za počinioce nasilja; 
  • U programe podsticaja za zapošljavanje i samozapošljavanje uvrstiti žene žrtve nasilja kao prioritetnu kategoriju;
  SHARE:
  Prev            Prev
  UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
  Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
  Savet Evrope
   
  UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
   
  Kampanju podržava:
  EU
  Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
  Kampanju podržava:
  EU    EU
  Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
  Close
  Close