PDF    
Banja Luka 17/11/2016
ZAHTJEV ZA SASTANAK
PDF    
Banja Luka 17/11/2016
ZAHTJEV ZA SASTANAK

Za vrijeme predsjedavanja Vijećem Evrope BiH je kao jedan od prioriteta stavila implementaciju lstanbulske Konvencije, koju je ratifikovala 2013. godine. Bez obzira na činjenicu da je šesta zemlja koja je ratifikovala Konvenciju, BiH još uvijek nema svoju/og predstavnika/cu u GREVIO komitetu.


Iz tog razloga predstavnice Fondacije Udružene žene su se obratile Predsjedavajućem Predsjedništva BiH dr Mladenu Ivaniću a u cilju zakazivanja sastanka na kome želimo da razgovaramo o imenovanju BiH predstavnika/ce u GREVIO komitet.

Za vrijeme predsjedavanja Vijećem Evrope BiH je kao jedan od prioriteta stavila implementaciju lstanbulske Konvencije, koju je ratifikovala 2013. godine. Bez obzira na činjenicu da je šesta zemlja koja je ratifikovala Konvenciju, BiH još uvijek nema svoju/og predstavnika/cu u GREVIO komitetu.
Iz tog razloga predstavnice Fondacije Udružene žene su se obratile Predsjedavajućem Predsjedništva BiH dr Mladenu Ivaniću a u cilju zakazivanja sastanka na kome želimo da razgovaramo o imenovanju BiH predstavnika/ce u GREVIO komitet.

SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close