PDF    
4/2/2016
PRIJEDLOG RJEŠENJA
PDF    
4/2/2016
PRIJEDLOG RJEŠENJA

Fondacija "Udružene žene" je na osnovu inicijative UG "Medice" iz Zenice, dostavila Prijedlog rješenja za osnivanje, rad i finansiranje sigurnih kuća Federacije BiH. Prijedlog Rješenja je utemeljen na argumentaciji dugogodišnjeg rada i djelovanja nevladinih organizacija koje vode sigurne kuće i koje su članice Sigurne mreže, testiranih i dokazanih modela rada i finansiranja, pri tome uvijek vodeći se individualnim potrebama žrtava nasilja u porodici da imaju brz i efikasan pristup sigurnim kućama, adekvatnu zaštitu, pomoć i podršku.

 
Navedeno, zahtijeva i Konvencija Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici – Istanbulska konvencija („Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“, broj 19/13).

Prijedlog dostavljen: Klubu Parlamentarki FBiH, Ministarstvu zdravlja i socijalne politike Federacije BiH i Ministarstvu pravde FBiH.

Fondacija "Udružene žene" je na osnovu inicijative UG "Medice" iz Zenice, dostavila Prijedlog rješenja za osnivanje, rad i finansiranje sigurnih kuća Federacije BiH. Prijedlog Rješenja je utemeljen na argumentaciji dugogodišnjeg rada i djelovanja nevladinih organizacija koje vode sigurne kuće i koje su članice Sigurne mreže, testiranih i dokazanih modela rada i finansiranja, pri tome uvijek vodeći se individualnim potrebama žrtava nasilja u porodici da imaju brz i efikasan pristup sigurnim kućama, adekvatnu zaštitu, pomoć i podršku.  
Navedeno, zahtijeva i Konvencija Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici – Istanbulska konvencija („Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“, broj 19/13).

Prijedlog dostavljen: Klubu Parlamentarki FBiH, Ministarstvu zdravlja i socijalne politike Federacije BiH i Ministarstvu pravde FBiH.

SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close