Zenica, 28/01/2016
JAVNA RASPRAVA

Zenica, 28/01/2016
JAVNA RASPRAVA

Medica Zenica, partnerska organizacija u Bosni i Hercegovini je 28.01.2015. godine u Zenici organizovala i održala javnu raspravu pod nazivom: KA BOLJIM RJEŠENJIMA SIGURNIH KUĆA U FEDERACIJI BIH – FINANSIRANJE I OSNIVANJE.

Usvajanjem Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH stvoreni su uslovi za sistemsku borbu protiv rodno zasnovanog nasilja. Zakon u članu 35. predvidio je i uslove za finansiranje sigurnih kuća za privremeni smještaj žrtava nasilja. Federacija BiH od usvajanja zakona pa do danas nikada nije ispunila zakonsku obavezu sufinansiranja sigurnih kuća u iznosu od 70%. 2015. godine Vlada FBiH je zaključila da odredba iz člana 35. nije jasna. Umjesto da traži tumačenje ove odredbe, Vlada je odlučila da pristupi izmjenama i dopunama ovog zakona.


Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH usvojen je 2. decembra 2015. na Predstavničkom domu PFBiH te je upućen u javnu raspravu. Predložene izmjene zakona predviđaju da sigurne kuće moraju imati status ustanove. Kako bi se zastupnici/e, delegati/kinje, stručna javnost i svi/e zainteresovani/e upoznali/e sa ovom problematikom, organizovana je javna rasprava.

Predstavnica Fondacije „Udružene žene“, Nada Golubović je predstavila načine osnivanja i finansiranja sigurnih kuća u Republici Srpskoj, te nivo usklađenosti pravnog okvira Republike Srpske sa Konvencijom Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja u porodici.

Medica Zenica, partnerska organizacija u Bosni i Hercegovini je 28.01.2015. godine u Zenici organizovala i održala javnu raspravu pod nazivom: KA BOLJIM RJEŠENJIMA SIGURNIH KUĆA U FEDERACIJI BIH – FINANSIRANJE I OSNIVANJE.

Usvajanjem Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH stvoreni su uslovi za sistemsku borbu protiv rodno zasnovanog nasilja. Zakon u članu 35. predvidio je i uslove za finansiranje sigurnih kuća za privremeni smještaj žrtava nasilja. Federacija BiH od usvajanja zakona pa do danas nikada nije ispunila zakonsku obavezu sufinansiranja sigurnih kuća u iznosu od 70%. 2015. godine Vlada FBiH je zaključila da odredba iz člana 35. nije jasna. Umjesto da traži tumačenje ove odredbe, Vlada je odlučila da pristupi izmjenama i dopunama ovog zakona.
Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH usvojen je 2. decembra 2015. na Predstavničkom domu PFBiH te je upućen u javnu raspravu. Predložene izmjene zakona predviđaju da sigurne kuće moraju imati status ustanove. Kako bi se zastupnici/e, delegati/kinje, stručna javnost i svi/e zainteresovani/e upoznali/e sa ovom problematikom, organizovana je javna rasprava.

Predstavnica Fondacije „Udružene žene“, Nada Golubović je predstavila načine osnivanja i finansiranja sigurnih kuća u Republici Srpskoj, te nivo usklađenosti pravnog okvira Republike Srpske sa Konvencijom Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja u porodici.

SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close