Banja Luka, 4/12/2015
RADIONICA

Banja Luka, 4/12/2015
RADIONICA

Na jednodnevnom treningu za studentice i studente Univerziteta u Banja Luci predstavljena I Sign Campaing i projekat "Udruženim naporima ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja". Treningu su prisustvovali studenti/ce psihologije, medicine, prava, visoke škole unutrašnjih poslova, ekonomije i političkih nauka.


Trening je održan u sklopu obilježavanja "16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama"  a predavačice su bile predstavnice Fondacije "Udružene žene": Lana Jajčević, Amela Bašić Tomić i Gorica Ivić.

Na jednodnevnom treningu za studentice i studente Univerziteta u Banja Luci predstavljena I Sign Campaing i projekat "Udruženim naporima ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja". Treningu su prisustvovali studenti/ce psihologije, medicine, prava, visoke škole unutrašnjih poslova, ekonomije i političkih nauka.
Trening je održan u sklopu obilježavanja "16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama"  a predavačice su bile predstavnice Fondacije "Udružene žene": Lana Jajčević, Amela Bašić Tomić i Gorica Ivić.

SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close