PDF     PDF     PDF    
27/8/2015
LETCI
PDF     PDF     PDF    
27/8/2015
LETCI

U okviru projektnih aktivnosti izrađen je informativni letak o pravnim procedurama za zaštitu od nasilja u porodici. Obzirom na specifično pravno i političko uređenje Bosne i Hercegovine  izrađena su tri informativna letka, različitog sadržaja, za Republiku Srpsku, Federaciju BiH i Brčko Distrikt.

U pravnom sistemu Republike Srpske, Zakon o zaštitu od nasilje u porodici je nasilje definisao kao krivično djelo i kao prekršaj, u Federaciji BiH kao krivično djelo, dok u pravnom sistemu Brčko distrikta BiH za sada ne postoji Zakon o zaštiti od nasilja u porodici.


Isto tako, nasilje u porodici u Brčko Distriktu nije zakonom definisano kao prekršaj, ali u krugu članova porodice može doći do prekršaja remećenje javnog reda i mira.

U skladu sa tim letci sadrže sve neophodne informacije kako bi lice koje je doživjelo nasilje u porodici, pokrenulo sudski postupak i ostvarilo zaštitu a učinilac nasilja u porodici bio kažnjen za svoje postupanje.

U okviru projektnih aktivnosti izrađen je informativni letak o pravnim procedurama za zaštitu od nasilja u porodici. Obzirom na specifično pravno i političko uređenje Bosne i Hercegovine  izrađena su tri informativna letka, različitog sadržaja, za Republiku Srpsku, Federaciju BiH i Brčko Distrikt.

U pravnom sistemu Republike Srpske, Zakon o zaštitu od nasilje u porodici je nasilje definisao kao krivično djelo i kao prekršaj, u Federaciji BiH kao krivično djelo, dok u pravnom sistemu Brčko distrikta BiH za sada ne postoji Zakon o zaštiti od nasilja u porodici.
Isto tako, nasilje u porodici u Brčko Distriktu nije zakonom definisano kao prekršaj, ali u krugu članova porodice može doći do prekršaja remećenje javnog reda i mira.

U skladu sa tim letci sadrže sve neophodne informacije kako bi lice koje je doživjelo nasilje u porodici, pokrenulo sudski postupak i ostvarilo zaštitu a učinilac nasilja u porodici bio kažnjen za svoje postupanje.

SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close