13/03/2015, Sarajevo
KONFERENCIJA

13/03/2015, Sarajevo
KONFERENCIJA

U petak, 13. marta 2015. godine, Nada Golubović, predsjednica Upravnog odbora Fondacije „Udružene žene“ Banja Luka je bila jedna od govornica na Konferenciji „Ljudska sigurnost kroz prizmu rodne ravnopravnosti“, koju su zajednički organizovali Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (TBC) i Misija OSCE-a u BiH.

Konferencija je održana u okviru Sedmice ravnopravnosti spolova, koja se već tradicionalno obilježava svake godine u BiH, tokom koje se sagledavaju rezultati i problemi u jačanju uloge žene i sprečavanje svih oblika diskriminacije po osnovu spola.


Osim Nade Golubović, na Konferenciji su govorili Damir Ljubić, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, Maureen Cormack, ambasadorka SAD-a u BiH, Mirsad Isaković, Predsjedavajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Fredrik Schiller, ambasador Švedske u BiH, Claire Bodonyi, ambasador Francuske u BiH, Alexander Chuplygin, viši predstavnik šefa Misije OSCE-a u BiH, Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost polova BiH, Ana Vuković i Lejla Hodović, ispred Gender centra Vlade Federacije BiH, Mirjana Lukač, direktorica Gender centra Vlade RS, i Jasminka Susmel, direktorica udruženja „Bonaventura“.

Nada Golubović je u svom obraćanju govorila o primjeni Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici i o položaju žena žrtava rata.

U petak, 13. marta 2015. godine, Nada Golubović, predsjednica Upravnog odbora Fondacije „Udružene žene“ Banja Luka je bila jedna od govornica na Konferenciji „Ljudska sigurnost kroz prizmu rodne ravnopravnosti“, koju su zajednički organizovali Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (TBC) i Misija OSCE-a u BiH.

Konferencija je održana u okviru Sedmice ravnopravnosti spolova, koja se već tradicionalno obilježava svake godine u BiH, tokom koje se sagledavaju rezultati i problemi u jačanju uloge žene i sprečavanje svih oblika diskriminacije po osnovu spola.
Osim Nade Golubović, na Konferenciji su govorili Damir Ljubić, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, Maureen Cormack, ambasadorka SAD-a u BiH, Mirsad Isaković, Predsjedavajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Fredrik Schiller, ambasador Švedske u BiH, Claire Bodonyi, ambasador Francuske u BiH, Alexander Chuplygin, viši predstavnik šefa Misije OSCE-a u BiH, Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost polova BiH, Ana Vuković i Lejla Hodović, ispred Gender centra Vlade Federacije BiH, Mirjana Lukač, direktorica Gender centra Vlade RS, i Jasminka Susmel, direktorica udruženja „Bonaventura“.

Nada Golubović je u svom obraćanju govorila o primjeni Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici i o položaju žena žrtava rata.

SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close