27/02/2015, Banja Luka
Koordinacioni sastanak

27/02/2015, Banja Luka
Koordinacioni sastanak

U petak, 27.02.2015. u organizaciji Fondacije „Udružene žene“ Banja Luka, a u saradnji sa Medica Zenica, podržano od UNWOMEN kancelarije u BiH Banja Luci, održan je koordinacioni sastanak potpisnika Protokola Mreže podrške žrtvama/svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela sa područja Grada Banja Luka.

Učestovali/e su predstavnici/ce Ministarstva pravde Republike Srpske, Administrativne službe Grada Banja Luka, Centra za mentalno zdravlje Banja Luka, Centra za socijalni rad Banja Luka, Centra javne bezbjednosti Banja Luka, Odjela za podršku svjedocima krivičnih djela pri Okružnom sudu Banja Luka, Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske, ACED Banja Luka i Fondacije Udružene žene Banja Luka.


Zaključeno je da treba kontinuirano djelovati u javnosti na skidanju stigme sa psihičkih bolesnika, kao i žrtava/svjedoka ratnih zločina i drugih krivičnih djela rodno zasnovanog nasilja, pripremiti informativni materijal za žrtve/svjedoke ratnih zločina i drugih krivičnih djela rodno zasnovanog nasilja kojim bi im se pružile detaljne informacije gdje i na koji način mogu ostvariti pravo na pomoć i podršku, te promovisati Protokol i postojeću Mrežu podrške kroz medije.   

U petak, 27.02.2015. u organizaciji Fondacije „Udružene žene“ Banja Luka, a u saradnji sa Medica Zenica, podržano od UNWOMEN kancelarije u BiH Banja Luci, održan je koordinacioni sastanak potpisnika Protokola Mreže podrške žrtvama/svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela sa područja Grada Banja Luka.

Učestovali/e su predstavnici/ce Ministarstva pravde Republike Srpske, Administrativne službe Grada Banja Luka, Centra za mentalno zdravlje Banja Luka, Centra za socijalni rad Banja Luka, Centra javne bezbjednosti Banja Luka, Odjela za podršku svjedocima krivičnih djela pri Okružnom sudu Banja Luka, Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske, ACED Banja Luka i Fondacije Udružene žene Banja Luka.
Zaključeno je da treba kontinuirano djelovati u javnosti na skidanju stigme sa psihičkih bolesnika, kao i žrtava/svjedoka ratnih zločina i drugih krivičnih djela rodno zasnovanog nasilja, pripremiti informativni materijal za žrtve/svjedoke ratnih zločina i drugih krivičnih djela rodno zasnovanog nasilja kojim bi im se pružile detaljne informacije gdje i na koji način mogu ostvariti pravo na pomoć i podršku, te promovisati Protokol i postojeću Mrežu podrške kroz medije.   

SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close