Potpiši!
   Ime i prezime
   e-mail
   komentar -
Broj komentara: 15731   
O projektu
Udruženim naporima – Ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilја

Projekat finansira: Evropskа unijа u okviru IPA programa – Civil Society Facility Framework Partnership Agreements

Trajanje projekta: 48 meseca (2012-2016)

Osnovni cilj projekta je doprinos uspostavljanju sveobuhvatnih zakonskih rešenja i politika za zaštitu žena od nasilja na Zapadnom Balkanu, kao uslova za dostizanje demokratije, ispunjenje ljudskih prava, socijalno uključivanje i usklađivanje sa evropskim vrednostima.

Specifičan cilj projekta je jačanje kapaciteta ženskih organizacija i mreža u 4 zemlje Zapadnog Balkana za analizu, praćenje i zagovaranje u oblasti zaštite žena od nasilja, kroz dugoročnu regionalnu saradnju i učenje iz iskustva EU.

Okvir za projektne aktivnosti predstavlja Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.
Izvršni rezime o realizaciji projekta Izvršni rezime o realizaciji projekta (I faza 2012-2014)
Rezime evaluacionog izveštaja Rezime evaluacionog izveštaja (I faza 2012-2014)
Izvršni rezime o realizaciji projekta Izvršni rezime o realizaciji projekta (II faza 2015-2016)
Rezime evaluacionog izveštaja Rezime evaluacionog izveštaja (II faza 2015-2016)
Kontakt informacije
Kontakt osobe za projekat:
Tanja Ignjatović, koordinatorka projekta
Email: tanja@azc.org.rs
Danijela Pešić, asistentkinja na projektu
Email: danijelap@azc.org.rs

Autonomni ženski centar
Radno vreme od 9 do 16 sati svakog radnog dana
Adresa: Tiršova 5a, Beograd
Telefon/Fax: +381 11 2687 190
E-mail: dobre_prakse@azc.org.rs, azc@azc.org.rs
Web site: www.womenngo.org.rs
 
Aktivnosti
 
Publikacije i izveštaji
 
 
Regionalni i lokalni partneri
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.