Potpiši!
   Ime i prezime
   e-mail
   komentar -
Broj komentara: 15731   
O kampanji
Kampanja Autonomnog ženskog centra i partnerskih organizacija posvećena je potvrđivanju (ratifikaciji) i punoj primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Kampanja Potpisujem je posvećena ratifikaciji i implementaciji Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja u porodici i nasilja prema ženama (Istanbulska konvencija).

Autonomni ženski centar (AŽC) i 27 regionalnih i lokalnih partnerki iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije, uz podršku Mreže Žene protiv nasilja Evrope (WAVE) i mreže Evropskog ženskog lobija (EWL), su osmislile i realizovale četvorogodišnju kampanju zagovaranja.

Kampanja je deo projekta Ujedinjenim naporima, kojim se ide ka novim evropskim standardima zaštite za žene od rodno zasnovanog nasilja.

Odabir poruka

Generalna poruka kampanje "Potpisujem" bila je ratifikacija i implementacija Konvencije. Ideja je bila da se stvori poruka sa kojom će većina građana i građanki moći da se identifikuje, bez obzira na rod, starosnu dob, klasu, etnicitet i sl.

Partnerske organizacije su prilagodile poruke svom lokalnom kontekstu. Poruke su bile osmišljene tako da motivišu građane i građanke na akciju, da privuku pažnju medija i da proizvedu pritisak na donositelje odluka.

Sve poruke su bile fokusirane na ratifikaciju Konvencije i punu primenu njenih standarda. Tokom vremena, pritisak na donositelje odluka je jačao.

Poruke 2013

Niko ne voli da živi u strahu. Niko ne voli da bude pretučen. Niko ne voli brak pod prisilom. Niko ne voli da bude praćen i proganjan. Niko ne voli nasilnike na slobodi. Niko ne voli tišinu posle poziva u pomoć... Stvari koje niko ne voli treba promeniti!

Poruke 2014

Obećane su strože kazne za nasilnike – Niko ne voli prazna obećanja.
Obećano je da će proganjanje biti krivično delo – Niko ne voli prazna obećanja.
Obećane su hitne mere zaštite za žrtve nasilja – Niko ne voli prazna obećanja.
Obećana je podrška SOS telefonima za žene žrtve nasilja – Niko ne voli prazna obećanja.
Obećani su krizni centri za žrtve silovanja – Niko ne voli prazna obećanja.
Niko ne voli prazna obećanja – Stvari koje niko ne voli treba promeniti!


Poruke 2015

Pozdrav iz Srbije (ili Doborodošli u….. [ime države]).
Zemlje u kojoj nasilnici prema ženama šetaju slobodno.
Zemlje u kojoj žene žrtve nasilja moraju da napuste svoj dom.
Zemlje u kojoj svakih deset dana jednu ženu ubije partner.
Reči imaju rok trajanja. Sa reči u akciju!


Poruke 2016

Ne tolerišem gužvu u saobraćaju; spor internet; duge redove; čekanje na šalteru;
Ali tolerišem nasilje prema ženama.
Mi smo tolerantan narod samo kad je nasilje prema ženama u pitanju
Potpisujem __________________ Od sada ću reagovati!


Sredstva i mediji za prenošenje poruka

Korišćeni su klasični marketinški kanali, sa ciljem da se dođe do široke populacije: najave i saopštenja na TV-u, radiju, u štampanim medijima i reklamni posteri u javnim prostorima. Naš budžet je bio vrlo ograničavajuć, zbog čega smo sklopili pro bono sporazume sa medijskim kompanijama (npr. sav medijski prostor u Srbiji je ustupljen besplatno, dok je u Sloveniji bio 12 puta veći od investiranih sredstava).

Sve relevantne informacije su bile dostupne na zajedničkom veb sajtu, FB stranici i Tviteru, na 11 jezika, uključujući i jezike manjina (mađarski, albanski, turski i romski).

Najvažniji deo kampanje je bio usmeren na ohrabrivanje građana i građanki i brojnih ključnih aktera da se uključe. Oni su mogli da naprave razglednice i poruke koje su mogle da se šalju donosiocima odluka online ili poštom.

U 90 gradova, značajan broj akcija je bio organizovan kroz ulične akcije, performanse, javne diskusije, okrugle stolove, radionice, konferencije za medije, konsultativna slušanja, radne sastanke, konferencije itd.

Akcije su bile pažljivo vremenski postavljene kako bi se poklapale sa važnim datumima i međunarodnim dešavanjima, poput globalne kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama". Akcije su bile fokusirane na gradove sa brojnijim stanovništvom i koriščeni su javni prostori poput glavnih trgova, tržnih centara, autobuskih stajališta. Učešće u kampanji je uzimano na događajima poput vašara, filmskih i pozorišnih festivala, ekspertskih sastanaka, tako da je informacija mogla da dopre do najvećeg mogućeg broja socijalnih grupa. Online komunikacija i socijalni mediji su odigrali važnu ulogu, pogotovo za mlađu publiku.

Prenosioci/prenositeljke poruka

Stotine ljudi iz javnog i političkog života je podržalo kampanju.

Simbolično potpisivanje postera od strane g-dina José Mendes Bota, generalnog izvestioca za nasilje prema ženama parlamentarne skupštine Saveta Evrope i mnogih drugih predstavnika i predstavnica parlamenata i vlada, obeležilo je početak regionalne kampanje "Potpisujem".

Javne ličnosti koje that dopiru do specifične publike pomogle su da se povisi nivo interesta za poruke među ciljnom publikom i medijima.
Npr. kampanju u Srbiji su podržali glumci i glumice, novinari i novinarke, kao i sportisti i sportistkinje, poput Milice Mandić, olimpijske šampionke u tekvandou.
Kampanju je podržao i hrvatski predsednik Ivo Josipović
.

Akcije zagovaranja

Integralni deo koordiniranih akcija bilo je zagovaranje za promene zakona i politika na nacionalnim i lokalnim nivoima. Partnerske organizacije su pripremila predloge i amandmane, stvarale saveze i pregovarale sa donositeljima odluka.

Zagovarački "alati"

Pripremile smo zajedničku metodologiju o usklađenosti pravnih i strateških dokumenata sa standardima Konvencije (2 godine pre nego što je kreiran upitnik od strane ekspertske grupe GREVIO).

Osnovne studije su bile sprovedene u šest zemalja (većina njih dostupna je samo na lokalnim jezicima). Bile su distribuirane svim relevantnim državnim telima i institucijama.

Zajedno, pripremile smo indikatore za praćenje implementacije 51 člana Konvencije.

Online baza podataka je pripremljena i sadrži podatke iz svih šest zemalja u vezi sa 51 članom Konvencije (dostupne samo na lokalni jezicima). Procena situacije u vezi sa svakim članom je urađena na skali od 0 do 4, čime je omogućeno praćenje napretka na godišnjem nivou, poređenje situacije u svih šest zemalja regiona i obezbeđivanje grafičke prezentacije situacije.

Komesar za ljudska prava Saveta Evrope, gospodin Nils Muižnieks je pozdravio ratifikaciju Istanbulske konvencije od strane Srbije i preporučene "alate" pripremljene od strane Autonomnog ženskog centra za monitoring implementacije ovog međunarodnog dokumenta.

Saradnja i podrška

Zagovaranje za promene zakona i politika u skladu sa standardima Konvencije je dug i nepredvidiv proces.

Partnerske organizacije su primile podršku od predstavnika parlamenta, predsednika država, ministara, predstavnica mehanizama za rodnu ravnopravnost i nezavisnih tela za zaštitu građanskih prava.

Neki od primera su: Predsednik Crne Gore Filip Vujanović, na sastanku lidera "Brdo-Brioni" procesa, održanog u Sarajevu 28. i 29. maja 2016, adresirao je temu regionalne saradnje u prevenciji i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici.

Ministar unutrašnjih poslova je prihvatio većinu komentara koje je AŽC podneo na nacrt Zakona o azilu i privremenoj zaštiti.

Član Parlamenta, profesor Dušan Milisavljević, podneo je amandmane na Zakon o policiji u vezi sa mogućnošću policijskih službenika da izriču hitne mere za nasilje u porodici, tri puta.

Dubravka Šimonović, specijalna izveštačica UN za nasilje prema ženama, njegovim uzrocima i posledicama, govorila je na konferenciji koju je organizovao AŽC kao deo projektnih aktivnosti.

Rezultati

Konvencija je ratifikovana u 4 od 6 zemalja gde je kampanja bila realizovana.

Hrvatska je započela proces ratifikacije nakon izjave premijera.

Kampanja i zagovaračke akcije imale su značajnu vidljivost, privukle su pažnju donositelja odluka, medija i javnosti. Građani i građanke su pokazali spremnost da aktivno učestvuju (potpisivanjem i slanjem poruka). Mediji su pokazali spremnost da daju prostor za reklamne materijale i izveštaje.

Panevropska konsultantska firma "European Diversity Research & Consulting" je objavila informacije i pozitivne kritike o kampanji u tekstu "Kreativna online kampanja zahteva od Hrvatske da ratifikuje Konvenciju o borbi protiv nasilja prema ženama".

Kampanja "Potpisujem" je ušla u finale za nagradu PRIZNANJE 2016 koju dodeljuje Srpsko društvo za odnose s javnošću.

Amandmani na Krivični zakonik koje je pisao AŽC su potvrđeni od strane članice GREVIO ekspertske grupe, gospođe Vesne Ratković, u analizi o usklađenosti Krivičnog zakonika Republike Srbije sa Konvencijom Saveta Evrope.

Projekat "Udruženim naporima – Ka novim evropskim standardima o zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja" je nagrađen za doprinos promenama u regionu na završnoj konferenciji FPA.

Rezultati 2013/2014:

•  ukupno 2567 osoba (partnerki, saradnica i ciljane publike, uključujući i donosioce odluka) (1680 na ancionalnom i 877 na lokalnom nivou) je učestvovalo u dijalogu o rodno zasnovanom nasilju i standardima Konvencije;
•  vebsajt Potpisujem.org (84.265 poseta; 553 objavljena teksta) je bio podržan od strane 9,030 ljudi svojim potpisima i porukama;
•  527 medijskih izveštaja o aktivnostima partnerskih nevladinih organizacija;
•  45 predloga za unapređenje/usaglašavanje pravnih okvira i politika u oblasti rodno zasnovanog nasilja je bilo podneto;;
•  u periodu izveštavanja 15 predloga je usvojeno (33%);
•  partnerska koalicija je uspostavila saradnju sa kampanjom Delaj protiv silovanja! Upotrebi Istanbulsku konvenciju! (EWL, 2013)


Rezultati 2015:

•  Procenjeno je da je do između 25% i 55% građana i građanki došla poruka kampanje (TV, radio, štampa, bilbordi, posteri,itd.);
•  Najmanje 54,902 ljudi je bilo direktno uključeno u kampanju i zagovaračke aktivnosti (bilo je i više ljudi, ali je teško tačno proceniti broj);
•  502 medijska izveštaja o aktivnostima partnerskih ženskih organizacija;
•  155 ženskih organizacija iz 6 država je bilo direktno uključeno u razmenu informacija, a većina njih i u impelementaciju aktivnosti;
•  280 ključnih aktera (156 na nacionalnom i 124 na lokalnom nivou) je učestvovalo u dijalogu o rodno zasnovanom nasilju i standardima Konvencije;
•  Bazirano na rezultatima izveštaja o monitoringu, 78 predloga za unapređenje/usaglašavanje pravnih okvira i politika u oblasti rodno zasnovanog nasilja je bilo podneto (49 na nacionalnom i 29 na lokalnom nivou);
•  u periodu izveštavanja 24 predloga je usvojeno (9 na nacionalnom i 15 na lokalnom nivou);
•  partnerska koalicija je uspostavila saradnju sa kampanjom: Step UP! (WAVE, 2016).


Rezultati 2016:

•  Procenjeno je da je do između 18.5% and 50% građana i građanki došla poruka kampanje (TV, radio, štampa, bilbordi, posteri,itd.);
•  Najmanje 44,095 ljudi je bilo direktno uključeno u kampanju i zagovaračke aktivnosti;
•  720 medijskih izveštaja o aktivnostima partnerskih ženskih organizacija (638 pojavljivanja u nacionalnim medijima i 82 pojavljivanja u lokalnim);
•  Najmanje 155 ženskih organizacija iz 6 država je bilo direktno uključeno u razmenu informacija;
•  16 ženskih organizacija iz Albanije, Turske i sa Kosova je učestvovalo na dve konferencije;
•  Najmanje 90 međunarodnih organizacija (van država gde se projekat realizovao) je takođe bilo informisano o aktivnostima;
•  205 ključnih aktera (113 na nacionalnom i 100 na lokalnom nivou) je učestvovalo u javnim dijalozima;
•  54 predloga za unapređenje/usaglašavanje pravnih okvira i politika u oblasti rodno zasnovanog nasilja je bilo podneto (50 na nacionalnom i 4 na lokalnom nivou);
•  u periodu izveštavanja 22 predloga je usvojeno (svi na nacionalnom nivou);
•  Video spot iz Srbije "Tihi život" je učestvovao u panevropskom omladinskom takmičenju za najbolji video mladih protiv nasilja prema ženama i osvojio drugo mesto od strane publike.


 
Multimedija
 
 
Kalendar
 
Beograd, 3/11/2016: Narodna skupština Republike Srbije, Beograd
Međunarodna konferencija: Primena Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama: podrška i osnaživanje žena - čija je odgovornost?
 
Niš, 7/11/2016
Distribucija policy dokumenta "Monitoring lokalnih politika za zaštitu od nasilja u skladu sa Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama" relevantnim ustranovama i institucijama
 
Niš, 22/11/2016
Konferencija za medije "Lokalne politike za zastitu žena od nasilja u skladu sa standardima Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama”
 
Novi Sad, 22/11/2016 (10:00)
Sednica Komisije za rodnu ravnopravnost grada Novog Sada: učešće predstavnica ženskih organizacija Iz kruga – VOJVODINA i SOS Ženski centar

 

 
Beograd, 23/11/2016 (11:00): EU info centar, Kralja Milana 7
Učešće na javnoj debati „Kakav je odgovor na nasilje” u organizaciji EU info centra 
 
Beograd, 25/11/2016 (9:30 – 15:30): mala sala Doma Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića 13
Učešće na konferenciji “Sveobuhvatni pristup u borbi protiv nasilja prema ženama”
 
Užice, 25/11/2016 (10:00 – 16:00)
Peticija: proglašenje 18. maja za Dan sećanje na ubijene žene žrtve nasilja 
 
Opširnije
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.