Užice, 4/12/2014
BEZBEDNA

Užice, 4/12/2014
BEZBEDNA
Okrugli sto “Bezbedna” organizovala je Policijska uprava Užice u saradnji sa Ženskim centrom Užice u cilju promovisanja kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama” i „Potpisujem”. Okrugli sto je bio posvećen temama zaštite žena od nasilja u porodici, sa posebnim fokusom na aktuelnu situaciju u ovoj oblasti na teritoriju Grada Užica i primenu Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama.
 
U okviru diskusije su učestvovale/-i Dragica Jevtović, načelnica PU Užice, Radmila Gujaničić i Marija Grujičić iz Ženskog centra Užice, Danijela Pešić iz Autonomnog ženskog centra i Branko Gavrilović, član Gradskog veća za socijalnu politiku.
Snažne poruke podrške ženama sa iskustvom nasilja uputili su svi učesnici u diskusiji, dok je Branko Gavrilović naveo da je nakon osnivanja Saveta za socijalnu politiku pri Gradskoj upravi započeo proces donošenja nove Odluke o socijalnoj zaštiti Grada Užica, koja će predvideti specijalizovanu uslugu SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja.

Učesnici okruglog stola bili su predstavnici/-ce institucija koje pružaju zaštitu žrtvama nasilja (Centra za socijalni rad, Osnovnog suda, Osnovnog javnog tužilaštva i Policijske uprave) i Gradske uprave.
Okrugli sto “Bezbedna” organizovala je Policijska uprava Užice u saradnji sa Ženskim centrom Užice u cilju promovisanja kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama” i „Potpisujem”. Okrugli sto je bio posvećen temama zaštite žena od nasilja u porodici, sa posebnim fokusom na aktuelnu situaciju u ovoj oblasti na teritoriju Grada Užica i primenu Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama.
 
U okviru diskusije su učestvovale/-i Dragica Jevtović, načelnica PU Užice, Radmila Gujaničić i Marija Grujičić iz Ženskog centra Užice, Danijela Pešić iz Autonomnog ženskog centra i Branko Gavrilović, član Gradskog veća za socijalnu politiku. Snažne poruke podrške ženama sa iskustvom nasilja uputili su svi učesnici u diskusiji, dok je Branko Gavrilović naveo da je nakon osnivanja Saveta za socijalnu politiku pri Gradskoj upravi započeo proces donošenja nove Odluke o socijalnoj zaštiti Grada Užica, koja će predvideti specijalizovanu uslugu SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja.

Učesnici okruglog stola bili su predstavnici/-ce institucija koje pružaju zaštitu žrtvama nasilja (Centra za socijalni rad, Osnovnog suda, Osnovnog javnog tužilaštva i Policijske uprave) i Gradske uprave.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.