Novi Sad, 2/12/2014
OKRUGLI STO

Novi Sad, 2/12/2014
OKRUGLI STO
Organizacija ...Iz kruga – VOJVODINA je 2. decembra 2014. godine u Novom Sadu organizovala okrugli sto „SOS telefon u sistemu usluga za žene u situaciji nasilja u Gradu Novom Sadu – primenjujemo li Istanbulsku konvenciju?“
 
Okrugli sto je moderirala Đurđica Čazić iz Udruženja SOS ženski centar, a učestvovale su Danijela Pešić ispred Autonomnog ženskog centra, Ivana Nikolić ispred ...Iz kruga – VOJVODINA, Andrijana Čović iz Kancelarije Pokrajinskog ombudsmana i Jasmina Nikčević, koordinatorka Odborničke mreže Grada Novog Sada.
 
Na okruglom stolu je predstavljena Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici i diskutovano o značaju SOS telefona, kao specijalizovane usluge za žene u situaciji nasilja, te o trenutnoj situaciji u pogledu funkcionisanja i finansiranja ove usluge iz gradskog budžeta.
Navedeno je da Grad Novi Sad nije uspostavio finasiranje SOS telefona kao usluge socijalne zaštite, već se organizacije koje pružaju ove usluge pretežno finansiraju iz donatorskih sredstava, a sredstva iz gradskog budžeta mogu da ostvare putem javnog konkursa za dotacije nevladinim organizacijama. 
 
Koordinatorka Odborničke mreže je istakla značaj SOS telefona ženskih nevladinih organizacija i ukazala na neophodnost njegovog finansiranja iz gradskog budžeta, obećavši da će Skupštini Grada Novog Sada predstaviti problem i podržati ženske nevladine organizacije u naporima da obezbede podršku Grada. Predstavnica Pokrajinskog ombudsmana je najavila da će ovo telo uputiti preporuku lokalnim samoupravama u kojima postoje SOS telefoni ženskih nevladinih organizacija da razmotre mogućnost finansiranja SOS telefona iz budžeta.
Organizacija ...Iz kruga – VOJVODINA je 2. decembra 2014. godine u Novom Sadu organizovala okrugli sto „SOS telefon u sistemu usluga za žene u situaciji nasilja u Gradu Novom Sadu – primenjujemo li Istanbulsku konvenciju?“
 
Okrugli sto je moderirala Đurđica Čazić iz Udruženja SOS ženski centar, a učestvovale su Danijela Pešić ispred Autonomnog ženskog centra, Ivana Nikolić ispred ...Iz kruga – VOJVODINA, Andrijana Čović iz Kancelarije Pokrajinskog ombudsmana i Jasmina Nikčević, koordinatorka Odborničke mreže Grada Novog Sada.
 
Na okruglom stolu je predstavljena Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici i diskutovano o značaju SOS telefona, kao specijalizovane usluge za žene u situaciji nasilja, te o trenutnoj situaciji u pogledu funkcionisanja i finansiranja ove usluge iz gradskog budžeta. Navedeno je da Grad Novi Sad nije uspostavio finasiranje SOS telefona kao usluge socijalne zaštite, već se organizacije koje pružaju ove usluge pretežno finansiraju iz donatorskih sredstava, a sredstva iz gradskog budžeta mogu da ostvare putem javnog konkursa za dotacije nevladinim organizacijama. 
 
Koordinatorka Odborničke mreže je istakla značaj SOS telefona ženskih nevladinih organizacija i ukazala na neophodnost njegovog finansiranja iz gradskog budžeta, obećavši da će Skupštini Grada Novog Sada predstaviti problem i podržati ženske nevladine organizacije u naporima da obezbede podršku Grada. Predstavnica Pokrajinskog ombudsmana je najavila da će ovo telo uputiti preporuku lokalnim samoupravama u kojima postoje SOS telefoni ženskih nevladinih organizacija da razmotre mogućnost finansiranja SOS telefona iz budžeta.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.