Užice, 22/10/2014
ULIČNA AKCIJA

Užice, 22/10/2014
ULIČNA AKCIJA
Predstavnice Ženskog centra iz Užica organizovale su uličnu akciju kako bi skrenule pažnju na neophodnost uspostavljanja specijalizovane usluge SOS telefon za žene žrtve nasilja u Užicu.

Glavni povod za organizovanje ovog događaja i predstojećeg okruglog stola su aktuelne aktivnosti na ovom polju u Užicu. Ženski centar želi da informisanjem opšte javnosti i angažovanjem medija spreči da sredstva planirana gradskim budžetom za 2014. godinu za SOS telefon budu iskorišćena u druge svrhe.

Preduslov za uspostavljanje i finansiranje ove usluge je da se ona predvidi u novoj Odluci o socijalnoj zaštiti Grada Užica, što će Ženski centar nastaviti da zagovara u narednom periodu.
Predstavnice Ženskog centra iz Užica organizovale su uličnu akciju kako bi skrenule pažnju na neophodnost uspostavljanja specijalizovane usluge SOS telefon za žene žrtve nasilja u Užicu.

Glavni povod za organizovanje ovog događaja i predstojećeg okruglog stola su aktuelne aktivnosti na ovom polju u Užicu. Ženski centar želi da informisanjem opšte javnosti i angažovanjem medija spreči da sredstva planirana gradskim budžetom za 2014. godinu za SOS telefon budu iskorišćena u druge svrhe.

Preduslov za uspostavljanje i finansiranje ove usluge je da se ona predvidi u novoj Odluci o socijalnoj zaštiti Grada Užica, što će Ženski centar nastaviti da zagovara u narednom periodu.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.