Užice, 23/10/2014
OKRUGLI STO

Užice, 23/10/2014
OKRUGLI STO
Ženski centar iz Užica organizovao je 23.10.2014. godine u Užicu okrugli sto na kome su razmatrane mogućnosti za izmene i dopune Odluke o socijalnoj zaštiti Grada Užica. Okrugli sto je bio posvećen zaštiti žena žrtava nasilja, primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici i modelima podrške žrtvama nasilja u gradu Užicu.
 
Učesnici i učesnice okruglog stola bili su predstavnice Policijske uprave Užice, član Gradskog veća zadužen za socijalnu politiku, predstavnice Saveta za rodnu ravnopravnost Grada Užica, članice Ženske odborničke mreže, predstavnica Autonomnog ženskog centra iz Beograda i predstavnice Ženskog centra Užice.
 
Okrugli sto je otvorila Radmila Gujaničić iz ŽC, predstavivši dosadašnje aktivnosti u okviru kampanje Potpisujem i napore za uspostavljanje i finansiranje specijalizovanog SOS telefona i sigurne kuće u Užicu. O značaju Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama govorila je Danijela Pešić iz AŽCa. U nastavku je diskutovano o sredstvima planiranim u gradskom budžetu za uspostavljanje SOS telefona za žene žrtve nasilja, koja nisu iskorišćena u planirane svrhe, već su delom u prvom rebalansu budžeta izbrisana, a planirano je njihovo potpuno ukidanje sa te pozicije u drugom rebalansu.
Predstavnice ŽC su predstavile situaciju, napominjući da je glavni problem nastao zbog nedostatka političke volje da se dopuni postojeća Odluka o socijalnoj zaštiti kojom bi se predvidela usluga SOS telefona za žene žrtve nasilja. Posebno je istaknuto da je propušten konkurs kod EU, koji je bio namenjen uspostavljanju novih socijalnih usluga i podršci postojećim uslugama za koje lokalne samouprave nemaju sredstava. Učesnici su informisani o razlikama između dežurstava koje organizuje centar za socijalni rad i rada SOS telefona, uz napomenu da Konvencija insistira na ovoj vrsti specijalizovane podrške za žene žrtve nasilja.
 
Član Gradskog veća je izneo stav da Grad nema sredstava ali da će u narednim danima biti formiran Savet za socijalnu politiku, koji će razmatrati donošenje nove Odluke o socijalnoj zaštiti, te da će biti organizovana javna rasprava o Nacrtu Regionalne strategije za socijalnu politiku. Predstavnice Ženske odborničke mreže su se izjasnile da će preduzeti neohodne aktivnosti da pozicija SOS telefona u budžetu ostane makar i u simboličnom iznosu kako bi ostale otvorene mogućnosti da se u idućoj godini radi na uspostavljanju SOS telefona, kao i drugih mera podrške ženama žrtvama nasilja u porodici.
Ženski centar iz Užica organizovao je 23.10.2014. godine u Užicu okrugli sto na kome su razmatrane mogućnosti za izmene i dopune Odluke o socijalnoj zaštiti Grada Užica. Okrugli sto je bio posvećen zaštiti žena žrtava nasilja, primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici i modelima podrške žrtvama nasilja u gradu Užicu.
 
Učesnici i učesnice okruglog stola bili su predstavnice Policijske uprave Užice, član Gradskog veća zadužen za socijalnu politiku, predstavnice Saveta za rodnu ravnopravnost Grada Užica, članice Ženske odborničke mreže, predstavnica Autonomnog ženskog centra iz Beograda i predstavnice Ženskog centra Užice.
 
Okrugli sto je otvorila Radmila Gujaničić iz ŽC, predstavivši dosadašnje aktivnosti u okviru kampanje Potpisujem i napore za uspostavljanje i finansiranje specijalizovanog SOS telefona i sigurne kuće u Užicu. O značaju Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama govorila je Danijela Pešić iz AŽCa. U nastavku je diskutovano o sredstvima planiranim u gradskom budžetu za uspostavljanje SOS telefona za žene žrtve nasilja, koja nisu iskorišćena u planirane svrhe, već su delom u prvom rebalansu budžeta izbrisana, a planirano je njihovo potpuno ukidanje sa te pozicije u drugom rebalansu. Predstavnice ŽC su predstavile situaciju, napominjući da je glavni problem nastao zbog nedostatka političke volje da se dopuni postojeća Odluka o socijalnoj zaštiti kojom bi se predvidela usluga SOS telefona za žene žrtve nasilja. Posebno je istaknuto da je propušten konkurs kod EU, koji je bio namenjen uspostavljanju novih socijalnih usluga i podršci postojećim uslugama za koje lokalne samouprave nemaju sredstava. Učesnici su informisani o razlikama između dežurstava koje organizuje centar za socijalni rad i rada SOS telefona, uz napomenu da Konvencija insistira na ovoj vrsti specijalizovane podrške za žene žrtve nasilja.
 
Član Gradskog veća je izneo stav da Grad nema sredstava ali da će u narednim danima biti formiran Savet za socijalnu politiku, koji će razmatrati donošenje nove Odluke o socijalnoj zaštiti, te da će biti organizovana javna rasprava o Nacrtu Regionalne strategije za socijalnu politiku. Predstavnice Ženske odborničke mreže su se izjasnile da će preduzeti neohodne aktivnosti da pozicija SOS telefona u budžetu ostane makar i u simboličnom iznosu kako bi ostale otvorene mogućnosti da se u idućoj godini radi na uspostavljanju SOS telefona, kao i drugih mera podrške ženama žrtvama nasilja u porodici.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.