Beograd, 7/11/2014
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

Beograd, 7/11/2014
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
Autonomni ženski centar organizovao je 7. novembra 2014. godine u Beogradu međunarodnu konferenciju „Primena Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama – godinu dana od njenog potvrđivanja u Republici Srbiji“. Konferencija je bila posvećena razmatranju aktivnosti na usaglašavanju zakona i propisa Republike Srbije sa standardima Konvencije (poglavlje V – Materijalno pravo i poglavlje VI – Istraga, sudski postupak, proceduralno pravo i zaštitne mere). 
 
Učesnice i učesnike konferencije su svojim uvodnim govorima pozdravili koordinatorka regionalnog projekta u Autonomnom ženskom centru Tanja Ignjatović, predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova u Narodnoj skupštini Republike Srbije Meho Omerović, zamenica šefa misije Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu Nadia Ćuk i članica Opservatorije za nasilje prema ženama pri Evropskom ženskom lobiju Iliana Balabanova.

U drugom, tematskom delu konferencije organizovana su dva panela. Prvi panel bio je posvećen dosadašnjim i budućim aktivnostima organa/institucija u Srbiji na usaglašavanju zakona
i propisa sa standardima Konvencije, u vezi sa dva izabrana poglavlja. Svoje aktivnosti su predstavili Dragan Vulević ispred Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Slavica Radovanović,  članica radne grupe za praćenje i koordinaciju rada policije u slučajevima nasilja u porodici pri Ministarstvu unutrašnjih poslova, Elvira Kovács, narodna poslanica i članica Delegacije Narodne skupštine RS u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, Gordana Stevanović, zamenica Zaštitnika građana i Vanja Macanović, advokatica u Autonomnom ženskom centru.
 
U okviru drugog panela, panelistkinje iz država regiona su govorile o primerima dobrih zakonskih i podzakonskih rešenja u vezi sa članovima iz dva izabrana poglavlja Konvencije, uz kratak osvrt na ono što bi u odnosu na sadržaj ova dva poglavlja bilo nužno promeniti u njihovim državama. Učešće su uzele Barbara Stelmaszek ispred WAVE mreže (Austrija), Špela Veselič iz Društva SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja (Slovenija), Nada Golubović ispred Fondacije Udružene žene (Bosna i Hercegovina), Nataša Dimitrovska iz Nacionalnog saveta za rodnu ravnopravnost (Makedonija) i Adriana Bego iz Centra za žene žrtve rata – ROSA (Hrvatska).
Autonomni ženski centar organizovao je 7. novembra 2014. godine u Beogradu međunarodnu konferenciju „Primena Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama – godinu dana od njenog potvrđivanja u Republici Srbiji“. Konferencija je bila posvećena razmatranju aktivnosti na usaglašavanju zakona i propisa Republike Srbije sa standardima Konvencije (poglavlje V – Materijalno pravo i poglavlje VI – Istraga, sudski postupak, proceduralno pravo i zaštitne mere). 
 
Učesnice i učesnike konferencije su svojim uvodnim govorima pozdravili koordinatorka regionalnog projekta u Autonomnom ženskom centru Tanja Ignjatović, predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova u Narodnoj skupštini Republike Srbije Meho Omerović, zamenica šefa misije Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu Nadia Ćuk i članica Opservatorije za nasilje prema ženama pri Evropskom ženskom lobiju Iliana Balabanova.

U drugom, tematskom delu konferencije organizovana su dva panela. Prvi panel bio je posvećen dosadašnjim i budućim aktivnostima organa/institucija u Srbiji na usaglašavanju zakona i propisa sa standardima Konvencije, u vezi sa dva izabrana poglavlja. Svoje aktivnosti su predstavili Dragan Vulević ispred Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Slavica Radovanović,  članica radne grupe za praćenje i koordinaciju rada policije u slučajevima nasilja u porodici pri Ministarstvu unutrašnjih poslova, Elvira Kovács, narodna poslanica i članica Delegacije Narodne skupštine RS u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, Gordana Stevanović, zamenica Zaštitnika građana i Vanja Macanović, advokatica u Autonomnom ženskom centru.
 
U okviru drugog panela, panelistkinje iz država regiona su govorile o primerima dobrih zakonskih i podzakonskih rešenja u vezi sa članovima iz dva izabrana poglavlja Konvencije, uz kratak osvrt na ono što bi u odnosu na sadržaj ova dva poglavlja bilo nužno promeniti u njihovim državama. Učešće su uzele Barbara Stelmaszek ispred WAVE mreže (Austrija), Špela Veselič iz Društva SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja (Slovenija), Nada Golubović ispred Fondacije Udružene žene (Bosna i Hercegovina), Nataša Dimitrovska iz Nacionalnog saveta za rodnu ravnopravnost (Makedonija) i Adriana Bego iz Centra za žene žrtve rata – ROSA (Hrvatska).
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.