Beograd, 10/12/2021
NEĆU U FIOKU

Beograd, 10/12/2021
NEĆU U FIOKU

Video rad Ivane Smiljanić za regionalnu kampanju "Ravnopravnost iz fioke"

"Neću u fioku" je podsećanje na ogroman rad i zalaganja ženskih organizacija da se Istanbulska konvencija ratifikuje i primenjuje na ovim prostorima. I još važnije: ovaj video je opomena, protest svih nas, sa svim našim posebnostima i razlikama, upućen vladama i odgovornim licima, da su naša bezbednost i osećaj sigurnosti na prvom mestu!

Posebnu snagu i autentičnost videu daju portreti i glasovi žena koje je umetnica Ivana Smiljanić sakupila putem javnog poziva “Udruženi u borbi za politike nenasilja”.

Video je deo regionalne kampanje "Ravnopravnost iz fioke" Autonomnog ženskog centra iz Beograda, Centra za ženska prava iz Podgorice, Fondacije Udružene žene Banja Luka koji je zajedno sa timom saradnica kreirao i producirao BeFem feministički kulturni centar.

Video rad Ivane Smiljanić za regionalnu kampanju "Ravnopravnost iz fioke"

"Neću u fioku" je podsećanje na ogroman rad i zalaganja ženskih organizacija da se Istanbulska konvencija ratifikuje i primenjuje na ovim prostorima. I još važnije: ovaj video je opomena, protest svih nas, sa svim našim posebnostima i razlikama, upućen vladama i odgovornim licima, da su naša bezbednost i osećaj sigurnosti na prvom mestu!

Posebnu snagu i autentičnost videu daju portreti i glasovi žena koje je umetnica Ivana Smiljanić sakupila putem javnog poziva “Udruženi u borbi za politike nenasilja”.

Video je deo regionalne kampanje "Ravnopravnost iz fioke" Autonomnog ženskog centra iz Beograda, Centra za ženska prava iz Podgorice, Fondacije Udružene žene Banja Luka koji je zajedno sa timom saradnica kreirao i producirao BeFem feministički kulturni centar.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.