Brisel, 21/4/2020
EWL: ŽENE I COVID-19

Brisel, 21/4/2020
EWL: ŽENE I COVID-19
Evropski ženski lobi (EWL) u najnovijem saopštenju i policy papiru ističe značaj stavljanja ravnopravnosti žena i muškaraca u središte odgovora na COVID-19 širom Evrope. EWL ističe značajne i dugoročne uticaje koje će ova zdravstvena kriza imati na celokupnu Evropu i šire, kao i to što će devojke i žene neproporcionalno da nose teret ove situacije. Najozbiljnije posledice ove krize imaće žene i devojke koje se suočavaju sa višestrukim oblicima diskriminacije na osnovu pola, kombinovanih sa drugim faktorima, uključujući rasu ili etničko poreklo, religiju ili uverenje, invaliditet, starost, seksualnu orijentaciju, klasu i/ili status migrantkinje.
 
EWL ističe da je ključno da države članice EU i Evropska komisija pojačaju solidarno delovanje širom kontinenta i zaštite žene od toga da nose teret ove krize, kao i da iskoriste ovaj trenutak da ostvare prekretnicu u našim društvima. Na osnovu iskustava članica EWL i doprinosa odbora, sastavljene su preporuke za trenutnu situaciju i budućnost u sledećim ključnim oblastima:
1. Podržavanje ravnopravnosti i zaštita demokratskih principa;
2. Borba protiv muškog nasilja;
3. Ostvarivanje feminističke ekonomije;
4. Izgradnja ravnopravnog zdravstvenog sistema; i
5. Preporuke državama članicama i Evropskoj komisiji.
Evropski ženski lobi (EWL) u najnovijem saopštenju i policy papiru ističe značaj stavljanja ravnopravnosti žena i muškaraca u središte odgovora na COVID-19 širom Evrope. EWL ističe značajne i dugoročne uticaje koje će ova zdravstvena kriza imati na celokupnu Evropu i šire, kao i to što će devojke i žene neproporcionalno da nose teret ove situacije. Najozbiljnije posledice ove krize imaće žene i devojke koje se suočavaju sa višestrukim oblicima diskriminacije na osnovu pola, kombinovanih sa drugim faktorima, uključujući rasu ili etničko poreklo, religiju ili uverenje, invaliditet, starost, seksualnu orijentaciju, klasu i/ili status migrantkinje.
 
EWL ističe da je ključno da države članice EU i Evropska komisija pojačaju solidarno delovanje širom kontinenta i zaštite žene od toga da nose teret ove krize, kao i da iskoriste ovaj trenutak da ostvare prekretnicu u našim društvima. Na osnovu iskustava članica EWL i doprinosa odbora, sastavljene su preporuke za trenutnu situaciju i budućnost u sledećim ključnim oblastima: 1. Podržavanje ravnopravnosti i zaštita demokratskih principa;
2. Borba protiv muškog nasilja;
3. Ostvarivanje feminističke ekonomije;
4. Izgradnja ravnopravnog zdravstvenog sistema; i
5. Preporuke državama članicama i Evropskoj komisiji.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.