Strazbur, 20/4/2020
COVID-19

Strazbur, 20/4/2020
COVID-19

Komitet strana u Konvenciji Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici izdao je deklaraciju kojom se izražava volja i odlučnost država da se primenjuju standardi Konvencije, kao smernice za vladine akcije tokom pandemije COVID-19. Nakon alarmantnog porasta zabeleženih slučajeva nasilja nad ženama i/ili u porodici tokom primene mera zdravstvene zaštite od pandemije, u deklaraciji se ističe važnost primene ključnih principa u oblastima prevencije, zaštite, krivičnog gonjenja i integrisanih politika u ovim okolnostima.

Komitet strana u Konvenciji Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici izdao je deklaraciju kojom se izražava volja i odlučnost država da se primenjuju standardi Konvencije, kao smernice za vladine akcije tokom pandemije COVID-19. Nakon alarmantnog porasta zabeleženih slučajeva nasilja nad ženama i/ili u porodici tokom primene mera zdravstvene zaštite od pandemije, u deklaraciji se ističe važnost primene ključnih principa u oblastima prevencije, zaštite, krivičnog gonjenja i integrisanih politika u ovim okolnostima.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.