Strazbur, 6/4/2020
IZVEŠTAJ

Strazbur, 6/4/2020
IZVEŠTAJ

Novi izveštaj Grupe ekspertkinja/eksperata Saveta Evrope za borbu protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici (GREVIO) pokazuje da, iako je nasilje postalo “vodeća tema javnih rasprava”, mnoge države članice Saveta Evrope trebalo bi da učine više da se ono okonča.

Trendovi i izazovi navedeni u ovoj publikaciji potiču iz prvih osam izveštaja o nadgledanju primene Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, u periodu od 2015. do 2019. godine – Albanija, Austrija, Danska, Monako, Crna Gora, Portugalija, Švedska i Turska, a potvrđeni su i u nalazima za Finsku, Francusku, Italiju, Holandiju i Srbiju.

Novi izveštaj Grupe ekspertkinja/eksperata Saveta Evrope za borbu protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici (GREVIO) pokazuje da, iako je nasilje postalo “vodeća tema javnih rasprava”, mnoge države članice Saveta Evrope trebalo bi da učine više da se ono okonča.

Trendovi i izazovi navedeni u ovoj publikaciji potiču iz prvih osam izveštaja o nadgledanju primene Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, u periodu od 2015. do 2019. godine – Albanija, Austrija, Danska, Monako, Crna Gora, Portugalija, Švedska i Turska, a potvrđeni su i u nalazima za Finsku, Francusku, Italiju, Holandiju i Srbiju.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.