Strazbur, 24/3/2020
PODRŠKA

Strazbur, 24/3/2020
PODRŠKA

Marceline Naudi, predsednica GREVIO-a, pozvala je potpisnice Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja protiv žena i nasilja u porodici da se pridržavaju njenih standarda tokom pandemije COVID-19. Navela je da ograničenja u kretanju omogućavaju dodatnu moć i kontrolu zlostavljačima žena i devojaka sa kojima žive, te da nikada ranije nije bila veća potreba da se obezbede dostupne usluge podrške i da se žene i devojke obaveštavaju gde da potraže pomoć.

Marceline Naudi, predsednica GREVIO-a, pozvala je potpisnice Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja protiv žena i nasilja u porodici da se pridržavaju njenih standarda tokom pandemije COVID-19. Navela je da ograničenja u kretanju omogućavaju dodatnu moć i kontrolu zlostavljačima žena i devojaka sa kojima žive, te da nikada ranije nije bila veća potreba da se obezbede dostupne usluge podrške i da se žene i devojke obaveštavaju gde da potraže pomoć.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.