Strazbur, 17/6/2019
EKSPERTKINJE

Strazbur, 17/6/2019
EKSPERTKINJE

Ekspertska platforma za razumevanje UN i regionalnih nezavisnih mehanizama o nasilju protiv žena u zajedničkom saopštenju izražava zabrinutost zbog ignorisanja nasilja prema ženama u intimnom partnerskom odnosu kao determinišućeg faktora u poveravanju dece i određivanju modela viđanja sa roditeljem kojem deca nisu poverena. One ukazuju na brojne rodne predrasude u zakonodavstvu i pravosuđu država članica. Ekspertkinje ukazuju na problematično tumačenje pojma “otuđenje od roditelja” i traže da se obezbede mere koje sprečavaju njegove zlouotrebe u situacijama kada je roditelj optužen za nasilje nad detetom ili nasilje u porodici.

Ceo tekst saopštenja možete naći OVDE.

Ekspertska platforma za razumevanje UN i regionalnih nezavisnih mehanizama o nasilju protiv žena u zajedničkom saopštenju izražava zabrinutost zbog ignorisanja nasilja prema ženama u intimnom partnerskom odnosu kao determinišućeg faktora u poveravanju dece i određivanju modela viđanja sa roditeljem kojem deca nisu poverena. One ukazuju na brojne rodne predrasude u zakonodavstvu i pravosuđu država članica. Ekspertkinje ukazuju na problematično tumačenje pojma “otuđenje od roditelja” i traže da se obezbede mere koje sprečavaju njegove zlouotrebe u situacijama kada je roditelj optužen za nasilje nad detetom ili nasilje u porodici.

Ceo tekst saopštenja možete naći OVDE.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.