PDF    
Beograd, 5/6/2019
IZVEŠTAJ
PDF    
Beograd, 5/6/2019
IZVEŠTAJ
Na sastanku Odbora za ravnopravnost Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koji je održan 5. juna 2019. godine u Beogradu, Tanja Ignjatović, predstavnica Autonomnog ženskog centra, učestvovala je u sesiji “Nasilje protiv žena: napredak i izazovi u Srbiji”. Stanje u toj oblasti predstavile su i narodna poslanica Dubravka Filipovski i državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova Biljana Popović Ivković.
 
Tanja Ignjatović je izvestila o nasilju protiv žena kroz prikaz stanja u četiri ključne oblasti koje definiše Konvencija Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici – integrisane politike, prevencija, zaštita i gonjenje učinilaca nasilja – koju je Srbija ratifikovala 2013. godine. U uvodu je podsetila na projekat Udruženim naporima Ka evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja (2012-2016), koji je mobilisao 29 ženskih organizacija u šest država regiona u akcijama za ratifikaciju Konvencije.
Takođe, istaknuto je da je Autonomni ženski centar izradio izveštaj o primeni Konvencije pod nazivom “Unapređeno zakonodavstvo – neuspešna zaštita”, koji je predat GREVIO ekspertskoj grupi.
 
Saopštenje Tanje Ignjatović dostupno je u prilogu.
Na sastanku Odbora za ravnopravnost Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koji je održan 5. juna 2019. godine u Beogradu, Tanja Ignjatović, predstavnica Autonomnog ženskog centra, učestvovala je u sesiji “Nasilje protiv žena: napredak i izazovi u Srbiji”. Stanje u toj oblasti predstavile su i narodna poslanica Dubravka Filipovski i državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova Biljana Popović Ivković.
 
Tanja Ignjatović je izvestila o nasilju protiv žena kroz prikaz stanja u četiri ključne oblasti koje definiše Konvencija Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici – integrisane politike, prevencija, zaštita i gonjenje učinilaca nasilja – koju je Srbija ratifikovala 2013. godine. U uvodu je podsetila na projekat Udruženim naporima Ka evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja (2012-2016), koji je mobilisao 29 ženskih organizacija u šest država regiona u akcijama za ratifikaciju Konvencije. Takođe, istaknuto je da je Autonomni ženski centar izradio izveštaj o primeni Konvencije pod nazivom “Unapređeno zakonodavstvo – neuspešna zaštita”, koji je predat GREVIO ekspertskoj grupi.
 
Saopštenje Tanje Ignjatović dostupno je u prilogu.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.