Beograd, 5/6/2019
ISTANBULSKA KONVENCIJA

Beograd, 5/6/2019
ISTANBULSKA KONVENCIJA
Odbor za ravnopravnost Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PACE) ponovio je svoju “čvrstu podršku” Istanbulskoj konvenciji, i pozvao članice Saveta Evrope da potpišu, ratifikuju i u potpunosti sprovedu Konvenciju bez odlaganja. 
 
U nacrtu rezolucije koja je usvojena na sastanku u Beogradu, na osnovu izveštaja Zite Gurmai (Mađarska, SPC), Odbor je rekao da je Konvencija imala “opipljiv i pozitivan uticaj” od stupanja na snagu, pre pet godina.
 
“Konvencija postavlja visoke standard i podrazumeva sveobuhvatan pristup, fokusirajući se na prevenciju, zaštitu žrtava, krivično gonjenje učinioca nasilja i integrisanu politiku – stavljanjem prava žrtve u središte svih preduzetih radnji”, ukazao je Odbor za jednakost i ne-diskriminaciju.
Odbor je pozvao države članice Saveta Evrope da se bore protiv “zabluda i dezinformacija” o Konvenciji, koje ponekad “pogrešno predstavljaju njeni protivnici, kao napade na porodične vrednosti ili promovisanje takozvanog skrivenog programa”.
 
U međuvremenu, PACE bi trebalo da razmotri načine za jačanje svoje saradnje sa GREVIO ekspertskom grupom koja nadgleda primenu Konvencije, kao i dalje mobilisanje parlamentaraca da je podrže.
Odbor za ravnopravnost Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PACE) ponovio je svoju “čvrstu podršku” Istanbulskoj konvenciji, i pozvao članice Saveta Evrope da potpišu, ratifikuju i u potpunosti sprovedu Konvenciju bez odlaganja. 
 
U nacrtu rezolucije koja je usvojena na sastanku u Beogradu, na osnovu izveštaja Zite Gurmai (Mađarska, SPC), Odbor je rekao da je Konvencija imala “opipljiv i pozitivan uticaj” od stupanja na snagu, pre pet godina.
 
“Konvencija postavlja visoke standard i podrazumeva sveobuhvatan pristup, fokusirajući se na prevenciju, zaštitu žrtava, krivično gonjenje učinioca nasilja i integrisanu politiku – stavljanjem prava žrtve u središte svih preduzetih radnji”, ukazao je Odbor za jednakost i ne-diskriminaciju. Odbor je pozvao države članice Saveta Evrope da se bore protiv “zabluda i dezinformacija” o Konvenciji, koje ponekad “pogrešno predstavljaju njeni protivnici, kao napade na porodične vrednosti ili promovisanje takozvanog skrivenog programa”.
 
U međuvremenu, PACE bi trebalo da razmotri načine za jačanje svoje saradnje sa GREVIO ekspertskom grupom koja nadgleda primenu Konvencije, kao i dalje mobilisanje parlamentaraca da je podrže.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.