Beograd, 5/6/2019
RODNA RAVNOPRAVNOST

Beograd, 5/6/2019
RODNA RAVNOPRAVNOST
“Od svog osnivanja pre 70 godina, Savet Evrope – uključujući i Parlamentarnu skupštinu – bio je ključan u promovisanju ravnopravnosti između žena i muškaraca, kao i u borbi protiv diskriminacije na osnovu pola”, rekao je Odbor za ravnopravnost Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PACE), navodeći glavne obavezujuće sporazume koji su pokrenuli napredak u državama članicama.

Pored toga, “nekoliko neobavezujućih tekstova doprinelo je promovisanju rodne ravnopravnosti u oblastima kao što su ekonomsko osnaživanje, politička reprezentacija, prava migrantkinja, rodno osetljiva politika u sportu i prava žena sa invaliditetom”, dodao je Odbor, usvajajući izveštaj Elvire Kovač (Srbija, EPP/CD) u Beogradu.
Međutim, parlamentarci su izrazili zabrinutost zbog negativne reakcije na prava žena u nekoliko država članica, ističući da su određene vladine snage, kao i nedržavni akteri ciljali na dugo ostvarivana prava žena. “Ovo zahteva pojačane napore u odbrani rodne ravnopravnosti, te snažnu političku predanost i vođstvo kako bi se osigurao dalji napredak”, rekli su oni. 
 
Takođe, Odbor je izrazio svoju podršku Strategiji za rodnu ravnopravnost Saveta Evrope za period 2018-2023 i njenih šest prioritetnih oblasti, koja će “zahtevati usklađene napore svih aktera unutar Saveta Evrope i država članica, kao i spoljnih partnera, uključujući privatni sektor i medije".
“Od svog osnivanja pre 70 godina, Savet Evrope – uključujući i Parlamentarnu skupštinu – bio je ključan u promovisanju ravnopravnosti između žena i muškaraca, kao i u borbi protiv diskriminacije na osnovu pola”, rekao je Odbor za ravnopravnost Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PACE), navodeći glavne obavezujuće sporazume koji su pokrenuli napredak u državama članicama.

Pored toga, “nekoliko neobavezujućih tekstova doprinelo je promovisanju rodne ravnopravnosti u oblastima kao što su ekonomsko osnaživanje, politička reprezentacija, prava migrantkinja, rodno osetljiva politika u sportu i prava žena sa invaliditetom”, dodao je Odbor, usvajajući izveštaj Elvire Kovač (Srbija, EPP/CD) u Beogradu. Međutim, parlamentarci su izrazili zabrinutost zbog negativne reakcije na prava žena u nekoliko država članica, ističući da su određene vladine snage, kao i nedržavni akteri ciljali na dugo ostvarivana prava žena. “Ovo zahteva pojačane napore u odbrani rodne ravnopravnosti, te snažnu političku predanost i vođstvo kako bi se osigurao dalji napredak”, rekli su oni. 
 
Takođe, Odbor je izrazio svoju podršku Strategiji za rodnu ravnopravnost Saveta Evrope za period 2018-2023 i njenih šest prioritetnih oblasti, koja će “zahtevati usklađene napore svih aktera unutar Saveta Evrope i država članica, kao i spoljnih partnera, uključujući privatni sektor i medije".
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.