Beograd, 8/5/2019
KOMENTARI

Beograd, 8/5/2019
KOMENTARI
Autonomni ženski centar je objavio komentare i predloge koje je kao članica Radne grupe dostavila Ministarstvu pravde.

Ministarstvo pravde u objavljenom Nacrtu od 22.4.2019.g, nije prihvatilo nijedan od predloga AŽC, koji su prvenstveno usmereni na prevenciju i sprečavanje učinilaca ovih krivičnih dela kada ih čine prvi put ili kada čine blaži oblik, da budu pod dužom i strožom kontrolom državnih organa, kako se ne bi desilo da učine najteže oblike krivičnih dela ubistva i silovanja.
 
Autonomni ženski centar ističe da se ne slaže sa predlogom za uvođenje doživotne kazne zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta za najteža krivična dela, ako će biti propisano da se za ta dela može izreći ili kazna zatvora do 20 godina ili kazna doživotnog zatvora. Ovakva izmena će, paradoksalno, ići na štetu ubijenih žrtava, odnosno njihovih porodica, jer će se većina sudija, u nepostojanju sankcije koja bi bila između ove dve opcije, odlučivati za blažu sankciju od 20 godina.
Autonomni ženski centar je objavio komentare i predloge koje je kao članica Radne grupe dostavila Ministarstvu pravde.

Ministarstvo pravde u objavljenom Nacrtu od 22.4.2019.g, nije prihvatilo nijedan od predloga AŽC, koji su prvenstveno usmereni na prevenciju i sprečavanje učinilaca ovih krivičnih dela kada ih čine prvi put ili kada čine blaži oblik, da budu pod dužom i strožom kontrolom državnih organa, kako se ne bi desilo da učine najteže oblike krivičnih dela ubistva i silovanja.
 
Autonomni ženski centar ističe da se ne slaže sa predlogom za uvođenje doživotne kazne zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta za najteža krivična dela, ako će biti propisano da se za ta dela može izreći ili kazna zatvora do 20 godina ili kazna doživotnog zatvora. Ovakva izmena će, paradoksalno, ići na štetu ubijenih žrtava, odnosno njihovih porodica, jer će se većina sudija, u nepostojanju sankcije koja bi bila između ove dve opcije, odlučivati za blažu sankciju od 20 godina.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.