Beograd, 28/1/2019
TRAŽI SE PRISTANAK

Beograd, 28/1/2019
TRAŽI SE PRISTANAK
Ksenija Turković, sutkinja Evropskog suda za ljudska prava, predstavila je pozitivne obaveze države u određenju krivičnog dela silovanje, pre svega u garantovanju kažnjivosti svakog seksualnog akta bez dobrovoljnog i slobodno datog pristanka druge osobe, bez obzira na to da li je postojao fizički otpor žrtve.
 
Ona je posebnu pažnju usmerila na obaveze države u primeni zakonskih rešenja u istrazi dela i oceni dokaza, koje moraju biti detaljno, efikasno i nepristrasno sprovedene. Naglasila je da se moraju s pažnjom razmotriti sve okolnosti dela, mora se uzeti u obzir doživljaj žrtve i njeno razumevanje okolnosti (na primer, razlozi zbog kojih ona u tim okolnostima nije pružala otpor), kao i specifična svojstva i ranjivost žrtve.
Istakla je i obaveze države u prevenciji seksualnog nasilja, kao i prava žrtava ovh dela tokom svih postupaka i nakon osude učinioca (pravo na naknadu i rehabilitaciju).
 
VIDEO snimak sa objašnjenjima sutkinje Ksenije Turković možete pogledati ovde.
Ksenija Turković, sutkinja Evropskog suda za ljudska prava, predstavila je pozitivne obaveze države u određenju krivičnog dela silovanje, pre svega u garantovanju kažnjivosti svakog seksualnog akta bez dobrovoljnog i slobodno datog pristanka druge osobe, bez obzira na to da li je postojao fizički otpor žrtve.
 
Ona je posebnu pažnju usmerila na obaveze države u primeni zakonskih rešenja u istrazi dela i oceni dokaza, koje moraju biti detaljno, efikasno i nepristrasno sprovedene. Naglasila je da se moraju s pažnjom razmotriti sve okolnosti dela, mora se uzeti u obzir doživljaj žrtve i njeno razumevanje okolnosti (na primer, razlozi zbog kojih ona u tim okolnostima nije pružala otpor), kao i specifična svojstva i ranjivost žrtve. Istakla je i obaveze države u prevenciji seksualnog nasilja, kao i prava žrtava ovh dela tokom svih postupaka i nakon osude učinioca (pravo na naknadu i rehabilitaciju).
 
VIDEO snimak sa objašnjenjima sutkinje Ksenije Turković možete pogledati ovde.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.