Beograd, 25/4/2018
IZVEŠTAJ EK

Beograd, 25/4/2018
IZVEŠTAJ EK
Evropska komisija (EK) prošle nedelje je objavila novi izveštaj o napretku Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. U vezi sa postignućima u oblasti osnovnih prava EK konstatuje da je uspostavljen zakonodavni i institucionalni okvir za zaštitu ljudskih prava, ali da je potrebna dosledna i efikasna primena zakonodavstva i politika širom države.

Šta to konkretno znači u oblasti sprečavanja i zaštite žena od nasilja i nasilja u porodici?
 
Ceo tekst Tanje Ignjatović, objavljen na portalu Istinomera, pročitajte ovde.
Evropska komisija (EK) prošle nedelje je objavila novi izveštaj o napretku Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. U vezi sa postignućima u oblasti osnovnih prava EK konstatuje da je uspostavljen zakonodavni i institucionalni okvir za zaštitu ljudskih prava, ali da je potrebna dosledna i efikasna primena zakonodavstva i politika širom države.

Šta to konkretno znači u oblasti sprečavanja i zaštite žena od nasilja i nasilja u porodici?
 
Ceo tekst Tanje Ignjatović, objavljen na portalu Istinomera, pročitajte ovde.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.