PDF    
Brisel, 25/4/2018
PODRŠKA
PDF    
Brisel, 25/4/2018
PODRŠKA
Evropska koalicija za okončanje nasilja prema ženama, koja predstavlja strateški savez više od 25 organizacija/mreža za ljudska prava i socijalnu pravdu širom Evrope, koje je okupio Evropski ženski lobi, prikupila je podršku od 3835 nevladinih organizacija iz 49 država za Konvenciju Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici.

Pismo podrške Konvenciji upućeno je generalnom sekretaru Saveta Evrope, g. Thorbjørn Jagland, predsedniku Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, g. Michele Nicoletti, komesarki za ljudska prava u Savetu Evrope, g. Dunji Mijatović, i predsednici GREVIO grupe, g. Feride Acar.
Evropska koalicija za okončanje nasilja prema ženama, koja predstavlja strateški savez više od 25 organizacija/mreža za ljudska prava i socijalnu pravdu širom Evrope, koje je okupio Evropski ženski lobi, prikupila je podršku od 3835 nevladinih organizacija iz 49 država za Konvenciju Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici.

Pismo podrške Konvenciji upućeno je generalnom sekretaru Saveta Evrope, g. Thorbjørn Jagland, predsedniku Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, g. Michele Nicoletti, komesarki za ljudska prava u Savetu Evrope, g. Dunji Mijatović, i predsednici GREVIO grupe, g. Feride Acar.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.