Beograd, 15/10/2017
PREVENCIJA

Beograd, 15/10/2017
PREVENCIJA
Konvencija Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama u članu 14 – Obrazovanje, navodi da se države obavezuju da uvedu nastavne materijale o pitanjima kao što su jednakost žena i muškaraca, nestereotipne rodne uloge, rodno zasnovano nasilje nad ženama i prava na lični integritet, odnosno navedene teme u zvanično nastavno gradivo, prilagođeno spoosbnostima učenika na svim nivoima obrazovanja.

Autonomni ženski centar je u okviru realizacije projekta Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje (2016-2018), realizovao okrugli sto koji je okupio predstavnice/ke 14 srednjih škola iz 8 gradova u Srbiji, dosadašnje učesnike/ce projekta. Cilj sastanka bila je razmene iskustava u vezi sa ulogom vaspitno obrazovnih ustanova u prevenciji nasilja u porodici i nasilja u partnerskim vezama mladih, i predstavljanje dosadašnjih rezultata rada.
Fokus rada sa nastavnicama/ima bio je na povećanju kapaciteta za konkretno sprovođenje zakonskog okvira za zaštitu od nasilja u porodici, za ostvarivanje saradnje sa drugim nadležnim institucijama i za zaštitu od seksualnog uznemiravanja učenica i učenika. Na osnovu diskusije zaključeno je da u narednom periodu treba nastaviti rad na pripremi konkretnih predloga za obradu teme rodno zasnovanog nasilja u okviru nastave.

Stručni skup je prihvaćen od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja kao oblik stalnog stručnog usavršavanja, a realizovan je uz finansijsku podršku Fonda Ujedinjenih nacija za suzbijanje naislja nad ženama.
Konvencija Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama u članu 14 – Obrazovanje, navodi da se države obavezuju da uvedu nastavne materijale o pitanjima kao što su jednakost žena i muškaraca, nestereotipne rodne uloge, rodno zasnovano nasilje nad ženama i prava na lični integritet, odnosno navedene teme u zvanično nastavno gradivo, prilagođeno spoosbnostima učenika na svim nivoima obrazovanja.

Autonomni ženski centar je u okviru realizacije projekta Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje (2016-2018), realizovao okrugli sto koji je okupio predstavnice/ke 14 srednjih škola iz 8 gradova u Srbiji, dosadašnje učesnike/ce projekta. Cilj sastanka bila je razmene iskustava u vezi sa ulogom vaspitno obrazovnih ustanova u prevenciji nasilja u porodici i nasilja u partnerskim vezama mladih, i predstavljanje dosadašnjih rezultata rada. Fokus rada sa nastavnicama/ima bio je na povećanju kapaciteta za konkretno sprovođenje zakonskog okvira za zaštitu od nasilja u porodici, za ostvarivanje saradnje sa drugim nadležnim institucijama i za zaštitu od seksualnog uznemiravanja učenica i učenika. Na osnovu diskusije zaključeno je da u narednom periodu treba nastaviti rad na pripremi konkretnih predloga za obradu teme rodno zasnovanog nasilja u okviru nastave.

Stručni skup je prihvaćen od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja kao oblik stalnog stručnog usavršavanja, a realizovan je uz finansijsku podršku Fonda Ujedinjenih nacija za suzbijanje naislja nad ženama.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.