Strazbur, 05/07/2017
KONVENCIJA

Strazbur, 05/07/2017
KONVENCIJA

Norveška je 5. jula 2017. godine ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, čime je postala 24. država koja će u svoje zakonodavstvo uvrstiti standarde ove Konvencije.

Konvencija će u Norveškoj postati obavezujuća 1. novembra ove godine.

Više informacija dostupno je na zvaničnoj stranici Saveta Evrope ovde.

Norveška je 5. jula 2017. godine ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, čime je postala 24. država koja će u svoje zakonodavstvo uvrstiti standarde ove Konvencije.

Konvencija će u Norveškoj postati obavezujuća 1. novembra ove godine.

Više informacija dostupno je na zvaničnoj stranici Saveta Evrope ovde.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.