Beograd, 14/06/2017
SOLIDARNO

Beograd, 14/06/2017
SOLIDARNO

Aktivistkinje Autonomnog ženskog centra solidarno su podržale akciju mađarskih organizacija civilnog društva protiv zakona kojim Mađarska želi da etiketira nevladine organizacije.

Zakon koji predviđa da sve organizacije koje prime sredstva od stranih donatora koja premašuju 7,1 miliona mađarskih forinti (24.000 eura) moraju da se registruju na sudu kao „organizacija koja prima strani novac“ i da to napišu na svakom dokumentu i publikaciji, usvojen je juče od strane parlamenta. Kazne su gradirane, a ukoliko organizacija dva puta ne odgovori na ovaj zahtev, može biti zabranjen njen rad.

Aktivistkinje Autonomnog ženskog centra solidarno su podržale akciju mađarskih organizacija civilnog društva protiv zakona kojim Mađarska želi da etiketira nevladine organizacije.

Zakon koji predviđa da sve organizacije koje prime sredstva od stranih donatora koja premašuju 7,1 miliona mađarskih forinti (24.000 eura) moraju da se registruju na sudu kao „organizacija koja prima strani novac“ i da to napišu na svakom dokumentu i publikaciji, usvojen je juče od strane parlamenta. Kazne su gradirane, a ukoliko organizacija dva puta ne odgovori na ovaj zahtev, može biti zabranjen njen rad.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.