Beograd, 16/01/2017
AKCIJA MLADIH

Beograd, 16/01/2017
AKCIJA MLADIH
Na konkursu za najbolji video prilog protiv nasilja prema ženama, iniciran od strane Autonomnog ženskog centra, titulu najboljeg videa osvojio je “Tihi život” (Silent life), autora Dejana Terzića (25) i Aleksandra Dadića (21) iz Novog Sada.
Konkurs za najbolji video mladih je objavljen kao deo Step-up kampanje evropske Mreže protiv nasilja nad ženama (WAVE mreža) i kampanje Mogu da neću Autonomnog ženskog centra, sa ciljem da se podigne svest o nasilju prema ženama i da se podstaknu žene i devojke koje preživljavaju nasilje da potraže pomoć i podršku.

Najbolji video mladih iz Srbije je ušao u konkurenciju za najbolji video mladih na evropskom nivou. Javno glasanje za nagradu publike traje od 16. januara do 16. februara 2017. godine, a na ishod utiče broj pregleda video spota na Youtube-u.
Pobednik/-ca na evropskom nivou će biti proglašen/-a u Briselu 27. februara 2017. godine u Evropskom parlamentu, a autori/-ke filma će imati mogućnost da prisustvuju ceremoniji proglašenja.

Pobednički video možete pogledati, i time glasati za naše predstavnike, ovde.

Autonomni ženski centar se zahvaljuje svima koji su učestvovali u takmičenju.
Na konkursu za najbolji video prilog protiv nasilja prema ženama, iniciran od strane Autonomnog ženskog centra, titulu najboljeg videa osvojio je “Tihi život” (Silent life), autora Dejana Terzića (25) i Aleksandra Dadića (21) iz Novog Sada.
Konkurs za najbolji video mladih je objavljen kao deo Step-up kampanje evropske Mreže protiv nasilja nad ženama (WAVE mreža) i kampanje Mogu da neću Autonomnog ženskog centra, sa ciljem da se podigne svest o nasilju prema ženama i da se podstaknu žene i devojke koje preživljavaju nasilje da potraže pomoć i podršku.

Najbolji video mladih iz Srbije je ušao u konkurenciju za najbolji video mladih na evropskom nivou. Javno glasanje za nagradu publike traje od 16. januara do 16. februara 2017. godine, a na ishod utiče broj pregleda video spota na Youtube-u. Pobednik/-ca na evropskom nivou će biti proglašen/-a u Briselu 27. februara 2017. godine u Evropskom parlamentu, a autori/-ke filma će imati mogućnost da prisustvuju ceremoniji proglašenja.

Pobednički video možete pogledati, i time glasati za naše predstavnike, ovde.

Autonomni ženski centar se zahvaljuje svima koji su učestvovali u takmičenju.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.