PDF    
Budva, 13/12/2016
KONFERENCIJA
PDF    
Budva, 13/12/2016
KONFERENCIJA
Na zajedničkoj regionalnoj konferenciji “Unapređivanje politika rodne ravnopravnosti na Zapadnom Balkanu i u Turskoj” u organizaciji UN agencija i Sigurne ženske kuće iz Podgorice, drugi radni dan konferencije bio je posvećen Konvenciji Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Razgovor predstavnica/-ka država, UN agencija i predstavnica ženskih organizacija vođen je o primeni Konvencije, kapacitetima za interdisciplinarni pristup, glavnim praktičnim merama za unapređenje reagovanja usmerenog na žrtvu, posebno u vezi sa podizanjem svesti o problemu, uslugama podrške za žene sa isksutvom nasilja i veštinama profesionalaca.

U uvodnoj sesiji, Tanja Ignjatović je navela glavne rezultate sprovođenja četvorogodišnjeg projekta
“Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja”, s naglaskom na pitanje o stvarnoj promeni situacije za žene sa iskustvom nasilja. Istaknuta su dva aspekta koja izazivaju ozbiljnu zabrinutost ženskih organizacija i grupa. Prvi se tiče narastajućih napada i trenda ograničenja dostignutih prava žena u Evropi i neefikasnih državnih mehanizama njihovom suprostavljanju. Drugi se tiče odnosa prema autonomnim i kritički orijentisanim ženskim organizacijama, koje se marginalizuju i isključuju, umesto da se tretiraju kao inicijator razvojnih kretanja.

Celokupno izlaganje Tanje Ignjatović dostupno je u dokumentu u prilogu.
Na zajedničkoj regionalnoj konferenciji “Unapređivanje politika rodne ravnopravnosti na Zapadnom Balkanu i u Turskoj” u organizaciji UN agencija i Sigurne ženske kuće iz Podgorice, drugi radni dan konferencije bio je posvećen Konvenciji Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Razgovor predstavnica/-ka država, UN agencija i predstavnica ženskih organizacija vođen je o primeni Konvencije, kapacitetima za interdisciplinarni pristup, glavnim praktičnim merama za unapređenje reagovanja usmerenog na žrtvu, posebno u vezi sa podizanjem svesti o problemu, uslugama podrške za žene sa isksutvom nasilja i veštinama profesionalaca.

U uvodnoj sesiji, Tanja Ignjatović je navela glavne rezultate sprovođenja četvorogodišnjeg projekta “Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja”, s naglaskom na pitanje o stvarnoj promeni situacije za žene sa iskustvom nasilja. Istaknuta su dva aspekta koja izazivaju ozbiljnu zabrinutost ženskih organizacija i grupa. Prvi se tiče narastajućih napada i trenda ograničenja dostignutih prava žena u Evropi i neefikasnih državnih mehanizama njihovom suprostavljanju. Drugi se tiče odnosa prema autonomnim i kritički orijentisanim ženskim organizacijama, koje se marginalizuju i isključuju, umesto da se tretiraju kao inicijator razvojnih kretanja.

Celokupno izlaganje Tanje Ignjatović dostupno je u dokumentu u prilogu.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.