Užice, 25/11/2016
ULIČNA AKCIJA

Užice, 25/11/2016
ULIČNA AKCIJA
Ženski centar Užice je organizovao ulične akcije protiv nasilja prema ženama i prikupljanja potpisa za proglašenje 18. maja Danom sećanja na ubijene žene žrtve nasilja u Srbiji.

Radmila Gujaničić iz ŽCUE saopštila je da je u Srbiji od 2009. godine, na osnovu podataka kojim raspolaže taj centar, ubijeno više od 200 žena i da je više od 300 dece lišeno majčinske brige i ljubavi.

Akciju su podržali poslanica Ivana Stojiljković i poslanik Neđo Jovanović, koji su podsetili na to da je Narodna skupština usvojila Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, kao i izmene Krivičnog zakonika koji bi, kako su istakli, trebalo da spreče tu vrstu nasilja.

Više informacija o akciji dostupno ovde.
Ženski centar Užice je organizovao ulične akcije protiv nasilja prema ženama i prikupljanja potpisa za proglašenje 18. maja Danom sećanja na ubijene žene žrtve nasilja u Srbiji.

Radmila Gujaničić iz ŽCUE saopštila je da je u Srbiji od 2009. godine, na osnovu podataka kojim raspolaže taj centar, ubijeno više od 200 žena i da je više od 300 dece lišeno majčinske brige i ljubavi.

Akciju su podržali poslanica Ivana Stojiljković i poslanik Neđo Jovanović, koji su podsetili na to da je Narodna skupština usvojila Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, kao i izmene Krivičnog zakonika koji bi, kako su istakli, trebalo da spreče tu vrstu nasilja.

Više informacija o akciji dostupno ovde.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.