Beograd, novembar-decembar, 2016
NE TOLERIŠEM

Beograd, novembar-decembar, 2016
NE TOLERIŠEM
Na ulicama Beograda postavljeni su plakati "Ne tolerišem..." kojima se pozivaju građanke i građani da se uključe i reaguju protiv nasilja prema ženama. Podsećamo da ove godine kampanja Autonomnog ženskog centra i partnerskih organizacija u Srbiji ima za cilj da ukaže na tolerantan odnos javnosti prema nasilju nad ženama.
Na ulicama Beograda postavljeni su plakati "Ne tolerišem..." kojima se pozivaju građanke i građani da se uključe i reaguju protiv nasilja prema ženama. Podsećamo da ove godine kampanja Autonomnog ženskog centra i partnerskih organizacija u Srbiji ima za cilj da ukaže na tolerantan odnos javnosti prema nasilju nad ženama.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.