PDF    
Beograd, 31/10/2016
ISTRAŽIVANJE
PDF    
Beograd, 31/10/2016
ISTRAŽIVANJE
Istraživanje koje su predstavile članice koalicije PrEUgovor (Grupa 484, ASTRA i Autonomni ženski centar), pod naslovom Migranti i migrantkinje u iregularnom statusu u Republici Srbiji – aktuelna pitanja i perspektive, predstavljeno je u Medija centru, 31. oktobra 2016. Istraživanje ukazuje na položaj iregularnih migranata i odgovor nadležnih organa, sa posebnim osvrtom na položaj žena, identifikaciju rodno zasnovanog nasilja i rizika od trgovine ljudima. U realizaciji istraživanja učestvovale su Dijana Malbaša i Vanja Macanović iz AŽC.
Da podsetimo, Konvencija Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici predviđa, u poglavlju VII – Migracije i azil, tri člana koja postavljaju standard za boravišni status (čl. 59), rodno zasnovan zahtev za azil (čl. 60) i zabranu proterivanja, odnosno vraćanja (čl. 61). 
 
Više informacija: Migranti i migrantkinje u iregularnom status u Republici Srbiji – aktuelna pitanja i perspektive
Istraživanje koje su predstavile članice koalicije PrEUgovor (Grupa 484, ASTRA i Autonomni ženski centar), pod naslovom Migranti i migrantkinje u iregularnom statusu u Republici Srbiji – aktuelna pitanja i perspektive, predstavljeno je u Medija centru, 31. oktobra 2016. Istraživanje ukazuje na položaj iregularnih migranata i odgovor nadležnih organa, sa posebnim osvrtom na položaj žena, identifikaciju rodno zasnovanog nasilja i rizika od trgovine ljudima. U realizaciji istraživanja učestvovale su Dijana Malbaša i Vanja Macanović iz AŽC. Da podsetimo, Konvencija Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici predviđa, u poglavlju VII – Migracije i azil, tri člana koja postavljaju standard za boravišni status (čl. 59), rodno zasnovan zahtev za azil (čl. 60) i zabranu proterivanja, odnosno vraćanja (čl. 61). 
 
Više informacija: Migranti i migrantkinje u iregularnom status u Republici Srbiji – aktuelna pitanja i perspektive
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.