PDF    
Beograd, 11/11/2016
APEL
PDF    
Beograd, 11/11/2016
APEL
Autonomni ženski centar je uputio apel svim narodnim poslanicama i poslanicima da prilikom razmatranja predloženih Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i Izmena i dopuna Krivičnog zakonika obrate pažnju na odredbe koje mogu dovesti do smanjenja dostignutog nivoa pravne zaštite žrtava nasilja u porodici.
 
Radi se o predlogu Ministarstva pravde da se briše stav 5 člana 194 Krivičnog zakonika, koji glasi: Ko prekrši meru zaštite od nasilja u porodici koju mu je sud odredio na osnovu zakona, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.
Predlog Ministarstva pravde je da ovo delo bude prekršajno sankcionisano, odredbom čl. 35 u Predlogu zakona o sprečavanju nasilja u porodici, na sledeći način: Kaznom zatvora do 60 dana kazniće se za prekršaj lice koje prekrši hitnu meru koja mu je izrečena ili produžena ili meru zaštite od nasilja u porodici koja mu je određena. 
 
Autonomni ženski centar je obrazložio zašto je ovo rešenje neprihvatljivo, upozoravajući da se na ovaj način daje pogrešna poruka učiniocima nasilja koji krše mere koje im je sud odredio – da će ih država od sada blaže kažnjavati.
Autonomni ženski centar je uputio apel svim narodnim poslanicama i poslanicima da prilikom razmatranja predloženih Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i Izmena i dopuna Krivičnog zakonika obrate pažnju na odredbe koje mogu dovesti do smanjenja dostignutog nivoa pravne zaštite žrtava nasilja u porodici.
 
Radi se o predlogu Ministarstva pravde da se briše stav 5 člana 194 Krivičnog zakonika, koji glasi: Ko prekrši meru zaštite od nasilja u porodici koju mu je sud odredio na osnovu zakona, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom. Predlog Ministarstva pravde je da ovo delo bude prekršajno sankcionisano, odredbom čl. 35 u Predlogu zakona o sprečavanju nasilja u porodici, na sledeći način: Kaznom zatvora do 60 dana kazniće se za prekršaj lice koje prekrši hitnu meru koja mu je izrečena ili produžena ili meru zaštite od nasilja u porodici koja mu je određena. 
 
Autonomni ženski centar je obrazložio zašto je ovo rešenje neprihvatljivo, upozoravajući da se na ovaj način daje pogrešna poruka učiniocima nasilja koji krše mere koje im je sud odredio – da će ih država od sada blaže kažnjavati.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.