9/11/2016, Savet Evrope
POČETAK EVALUACIJE

9/11/2016, Savet Evrope
POČETAK EVALUACIJE
Izvor: Savet Evrope

GREVIO ekspertska grupa započela je svoju prvu proceduru praćenja primene Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, tako što je 8. novembra 2016. godine razmatrala državni izveštaj Monaka.

Podsećamo da je Monako, uz Austriju, jedna od prve dve države koje prolaze evaluaciju GREVIO grupe. Delegacija GREVIO grupe će posetiti Monako u periodu od 5. do 7. decembra 2016. godine, kako bi procenili situaciju na terenu i izvestili GREVIO o tome. Evaluacijski izveštaj ove grupe očekuje se do leta 2017.

 
Izvor: Savet Evrope

GREVIO ekspertska grupa započela je svoju prvu proceduru praćenja primene Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, tako što je 8. novembra 2016. godine razmatrala državni izveštaj Monaka.

Podsećamo da je Monako, uz Austriju, jedna od prve dve države koje prolaze evaluaciju GREVIO grupe. Delegacija GREVIO grupe će posetiti Monako u periodu od 5. do 7. decembra 2016. godine, kako bi procenili situaciju na terenu i izvestili GREVIO o tome. Evaluacijski izveštaj ove grupe očekuje se do leta 2017.

 
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.