Zagreb, 22/9/2016
KONFERENCIJA

Zagreb, 22/9/2016
KONFERENCIJA
U Zagrebu je održana međunarodna konferencija posvećena Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, koju je organizovao Centar za žene žrtve rata – ROSA, na Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama.   
 
Iako je Republika Hrvatska potpisala Konvenciju 2013. godine, ona još uvek nije ratifikovana. Cilj konferencije bio je da se nastavi sa uticajem na releventna državna tela da se što pre ratifikuje Konvencija i na taj način doprinese suzbijanju svih oblika nasilja prema ženama.
 
Prezentovana je studija „Analiza usklađenosti zakonodavstva Republike Hrvatske s Konvencijom Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji – ponovljena analiza za 2016“. Konstatovan je slab napredak u svim oblastima. Takođe, predstavljena su iskustva u praksi funkcionisanja autonomnih ženskih servisa pomoći ženama i njihovoj deci koja su preživela nasilje, te iskustva sprovođenja postojećih zakona.
Naglasak je stavljen na nepovoljne političke odluke koje su uslovile dramatično smanjenje finansijskih sredstava za usluge podrške za žene, što preti, prvi put nakon 26 godina, zatvaranjem jedine autonomne ženske sigurne kuće u Hrvatskoj. Predstavnice ženskih organizacija iz regiona su diskutovale o mogućnostima prevladavanja nastalog stanja. Zaključeno je da su nužne javne akcije, povezivanje ženskih i drugih civilnih organizacija, ženskih organizacija sa ženama iz politike, medija i stručnjakinjama i obraćanje relevantnim internacionalnim telima, pozivanje na ratifikovane međunarodne ugovore i preporuke.
U Zagrebu je održana međunarodna konferencija posvećena Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, koju je organizovao Centar za žene žrtve rata – ROSA, na Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama.   
 
Iako je Republika Hrvatska potpisala Konvenciju 2013. godine, ona još uvek nije ratifikovana. Cilj konferencije bio je da se nastavi sa uticajem na releventna državna tela da se što pre ratifikuje Konvencija i na taj način doprinese suzbijanju svih oblika nasilja prema ženama.
 
Prezentovana je studija „Analiza usklađenosti zakonodavstva Republike Hrvatske s Konvencijom Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji – ponovljena analiza za 2016“. Konstatovan je slab napredak u svim oblastima. Takođe, predstavljena su iskustva u praksi funkcionisanja autonomnih ženskih servisa pomoći ženama i njihovoj deci koja su preživela nasilje, te iskustva sprovođenja postojećih zakona. Naglasak je stavljen na nepovoljne političke odluke koje su uslovile dramatično smanjenje finansijskih sredstava za usluge podrške za žene, što preti, prvi put nakon 26 godina, zatvaranjem jedine autonomne ženske sigurne kuće u Hrvatskoj. Predstavnice ženskih organizacija iz regiona su diskutovale o mogućnostima prevladavanja nastalog stanja. Zaključeno je da su nužne javne akcije, povezivanje ženskih i drugih civilnih organizacija, ženskih organizacija sa ženama iz politike, medija i stručnjakinjama i obraćanje relevantnim internacionalnim telima, pozivanje na ratifikovane međunarodne ugovore i preporuke.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.