Strazbur, 23/5/2016
KONVENCIJA

Strazbur, 23/5/2016
KONVENCIJA
Rumunija je 23. maja 2016. godine ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, koja će za ovu državu postati obavezujuća 1. septembra 2016. godine.

Više informacija dostupno na zvaničnoj stranici Saveta Evrope ovde.
Rumunija je 23. maja 2016. godine ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, koja će za ovu državu postati obavezujuća 1. septembra 2016. godine.

Više informacija dostupno na zvaničnoj stranici Saveta Evrope ovde.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.