PDF     PDF    
Beograd, 20/5/2016
POGLAVLJE 23
PDF     PDF    
Beograd, 20/5/2016
POGLAVLJE 23
Koalicija PrEUgovor, čija je Autonomni ženski centar članica, predstavila je novi šestomesečni izveštaj o napretku Srbije u poglavljima 23 (pravosuđe i osnovna prava) i 24 (pravda, sloboda i bezbednost).
 
AŽC se u proteklom periodu bavio analizom primene antidiskriminacione politike, s fokusom na prava žena i rodnu ravnopravnost (poglavlje 23 – preporuka 3.6.1). Istaknuto je da stanje u ovoj oblasti predstavlja paradigmu za ponašanje vlasti, odnosno nesklad između proizvodnje informacija o aktivnostima i rezultatima, onoga što se stvarno radi i stvarnih efekata.
 
AŽC je podsetio da među 107 prioritetnih ciljeva prethodne Vlade nije bilo nijednog cilja koji se odnosi na žene, rodnu ravnopravnost, rodno zasnovano nasilje, ali ni ciljeva koji se odnose na ljudska prava i sprečavanje diskriminacije. To je imalo posledice na resurse (finansijske i ljudske), aktivnosti, izveštavanje i rezultate u ovoj oblasti. Na konferenciji za štampu PrEUgovor koalicije, AŽC je prikazao podatke o realizaciji Strategije i Akcionog plana za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti (2010-2015) i Strategije i Akcionog plana prevencije i zaštite od diskriminacije (2013–2018).
 
Kada su u pitanju finansije, u najvećem broju slučajeva sredstva ili nisu planirana, ili nije navedeno da li su i kolika budžetska i donatorska sredstva uložena. Ne postoji jasan i sistematski trag finansijskih sredstava uloženih u sprovođenje Strategije za rodnu ravnopravnost, a nije moguće utvrditi kolika finansijska sredstva su izdvojena za mere koje ciljaju na eliminaciju diskriminacije žena u Akcionom planu za Strategiju protiv diskriminacije. Sistematski su iz izveštaja državnih organa izostavljane informacije o aktivnostima i finansijskim resursima koje je za rodnu ravnopravnost izdvajala Autonomna pokrajina Vojvodina.
Ljudski resursi su bili nedovoljni, neodgovarajućeg rodnog sastava (dominacija muškaraca) i neodgovarajuće ekspertize. Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost je imalo samo jednu ženu od šest članova (tek u 2016. u ovom telu su bile dve žene, što je ispod 30%), a tek svaki stoti državni službenik (u periodu 2010-2015) je pohađao obuku o zabrani diskriminacije i/ili rodnoj ravnopravnosti u organizaciji Službe za upravljanje kadrovima.
 
Izveštaji o realizaciji aktivnosti kasne, a proces praćenja ili nikada nije uspostavljen, ili je takav da je nemoguće ustanoviti koje i koliko aktivnosti je realizovano. Izveštava se uglavnom o realizaciji aktivnosti, a ne o rezultatima, odnosno o efektima koje su sprovedene aktivnosti imale na građanke. Značajan broj nadležnih organa ne dostavlja izveštaje o aktivnostima, što onemogućava ikakvo zaključivanje. Izbegava se odgovornost za konkretno izveštavanje na osnovu preporuka međunarodnih ugovornih tela, kao što je Komitet Ujedinjenih nacija za eliminaciju diskriminacije žena.        
 
Koaliciju prEUgovor čine: ASTRA-Akcija protiv trgovine ljudima, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS). Aktivnosti prEUgovora možete pratiti i na zvaničnoj Fejsbuk stranici i Tviter nalogu.
 
PrEUgovor izveštaj dostupan je na srpskom i engleskom jeziku.
Koalicija PrEUgovor, čija je Autonomni ženski centar članica, predstavila je novi šestomesečni izveštaj o napretku Srbije u poglavljima 23 (pravosuđe i osnovna prava) i 24 (pravda, sloboda i bezbednost).
 
AŽC se u proteklom periodu bavio analizom primene antidiskriminacione politike, s fokusom na prava žena i rodnu ravnopravnost (poglavlje 23 – preporuka 3.6.1). Istaknuto je da stanje u ovoj oblasti predstavlja paradigmu za ponašanje vlasti, odnosno nesklad između proizvodnje informacija o aktivnostima i rezultatima, onoga što se stvarno radi i stvarnih efekata.
 
AŽC je podsetio da među 107 prioritetnih ciljeva prethodne Vlade nije bilo nijednog cilja koji se odnosi na žene, rodnu ravnopravnost, rodno zasnovano nasilje, ali ni ciljeva koji se odnose na ljudska prava i sprečavanje diskriminacije. To je imalo posledice na resurse (finansijske i ljudske), aktivnosti, izveštavanje i rezultate u ovoj oblasti. Na konferenciji za štampu PrEUgovor koalicije, AŽC je prikazao podatke o realizaciji Strategije i Akcionog plana za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti (2010-2015) i Strategije i Akcionog plana prevencije i zaštite od diskriminacije (2013–2018).
 
Kada su u pitanju finansije, u najvećem broju slučajeva sredstva ili nisu planirana, ili nije navedeno da li su i kolika budžetska i donatorska sredstva uložena. Ne postoji jasan i sistematski trag finansijskih sredstava uloženih u sprovođenje Strategije za rodnu ravnopravnost, a nije moguće utvrditi kolika finansijska sredstva su izdvojena za mere koje ciljaju na eliminaciju diskriminacije žena u Akcionom planu za Strategiju protiv diskriminacije. Sistematski su iz izveštaja državnih organa izostavljane informacije o aktivnostima i finansijskim resursima koje je za rodnu ravnopravnost izdvajala Autonomna pokrajina Vojvodina. Ljudski resursi su bili nedovoljni, neodgovarajućeg rodnog sastava (dominacija muškaraca) i neodgovarajuće ekspertize. Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost je imalo samo jednu ženu od šest članova (tek u 2016. u ovom telu su bile dve žene, što je ispod 30%), a tek svaki stoti državni službenik (u periodu 2010-2015) je pohađao obuku o zabrani diskriminacije i/ili rodnoj ravnopravnosti u organizaciji Službe za upravljanje kadrovima.
 
Izveštaji o realizaciji aktivnosti kasne, a proces praćenja ili nikada nije uspostavljen, ili je takav da je nemoguće ustanoviti koje i koliko aktivnosti je realizovano. Izveštava se uglavnom o realizaciji aktivnosti, a ne o rezultatima, odnosno o efektima koje su sprovedene aktivnosti imale na građanke. Značajan broj nadležnih organa ne dostavlja izveštaje o aktivnostima, što onemogućava ikakvo zaključivanje. Izbegava se odgovornost za konkretno izveštavanje na osnovu preporuka međunarodnih ugovornih tela, kao što je Komitet Ujedinjenih nacija za eliminaciju diskriminacije žena.        
 
Koaliciju prEUgovor čine: ASTRA-Akcija protiv trgovine ljudima, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS). Aktivnosti prEUgovora možete pratiti i na zvaničnoj Fejsbuk stranici i Tviter nalogu.
 
PrEUgovor izveštaj dostupan je na srpskom i engleskom jeziku.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.