Beograd, 4/5/2016
OBUKE STRUČNJAKA

Beograd, 4/5/2016
OBUKE STRUČNJAKA
Tekst Sanje Pavlović komentariše nalaze Zaštitnika građana iz Posebnog izveštaja o obukama za sticanje i unapređenje znanja i kompetencija za prevenciju, suzbijanje i zaštitu žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima iz perspektive Autonomnog ženskog centra, koji je izveo najveći broj osnovnih multisektorskih obuka (akreditovanih u okviru sistema socijalne zaštite). Iskustva iz prakse držanja obuka potvrđuju postojanje predrasuda o pojavi rodno zasnovanog nasilja i stereotipnih očekivanja od uloge žene, kao i otpore u pogledu primene ovlašćenja, najčešće izražena kroz stav „to ne može“. Komentarišu se sistemski nedostaci koji sprečavaju da primeri “dobre prakse”, koji postoje širom Srbije, postanu deo standardnih postupaka i procedura.

Podsećamo, prema Konvenciji Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, sve države potpisnice su obavezne da obezbede obuku za zaposlene u institucijama. Konvencija naglašava i da ove obuke treba da budu usmerene na koordinisanu saradnju više organa.

Celokupan tekst dostupan je na sajtu nedeljnika Vreme: “Vreme protiv nasilja
Tekst Sanje Pavlović komentariše nalaze Zaštitnika građana iz Posebnog izveštaja o obukama za sticanje i unapređenje znanja i kompetencija za prevenciju, suzbijanje i zaštitu žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima iz perspektive Autonomnog ženskog centra, koji je izveo najveći broj osnovnih multisektorskih obuka (akreditovanih u okviru sistema socijalne zaštite). Iskustva iz prakse držanja obuka potvrđuju postojanje predrasuda o pojavi rodno zasnovanog nasilja i stereotipnih očekivanja od uloge žene, kao i otpore u pogledu primene ovlašćenja, najčešće izražena kroz stav „to ne može“. Komentarišu se sistemski nedostaci koji sprečavaju da primeri “dobre prakse”, koji postoje širom Srbije, postanu deo standardnih postupaka i procedura.

Podsećamo, prema Konvenciji Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, sve države potpisnice su obavezne da obezbede obuku za zaposlene u institucijama. Konvencija naglašava i da ove obuke treba da budu usmerene na koordinisanu saradnju više organa.

Celokupan tekst dostupan je na sajtu nedeljnika Vreme: “Vreme protiv nasilja
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.