Beograd, 5/4/2016
UČEŠĆE NA SEMINARU

Beograd, 5/4/2016
UČEŠĆE NA SEMINARU
Na poziv Međunarodne federacije radnika za građevinarstvo i preradu drveta, Bobana Macanović iz Autonomnog ženskog centra učestvovala je na regionalnom seminaru „Izgradnja moći žena i mladih: kampanja za veće učešće u sindikatima“, gde je predstavila dosadašnja iskustva organizacije u pripremi i realizaciji kampanja.
 
Učesnici su imali prilike da se informišu o načinu organizovanja, ciljevima i aktivnostima AŽC-a u okviru kampanja, te da razmotre mogućnosti za primenu sličnih instrumenata za vođenje kampanja u svom sindikalnom radu sa ženama i mladima, koji su posebno suočeni sa lošim uslovima rada i povredama radnih prava.
Budući da je posebnu pažnju učesnika privukla kampanja „Potpisujem“, najavljena je njena adaptacija u Koreji, u okviru kampanje za podizanje svesti javnosti o pravima radnika.
 
Uz domaće sindikalne organizacije, na seminaru su učestvovali predstavnici/ce sindikata iz Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Gruzije, Hrvatske, Italije, Kazahstana, Kirgistana, Makedonije, Moldavije, Nemačke, Rumunije, Slovenije, Švedske, Švajcarske, Ukrajine, Tadžikistana i Turske.
Na poziv Međunarodne federacije radnika za građevinarstvo i preradu drveta, Bobana Macanović iz Autonomnog ženskog centra učestvovala je na regionalnom seminaru „Izgradnja moći žena i mladih: kampanja za veće učešće u sindikatima“, gde je predstavila dosadašnja iskustva organizacije u pripremi i realizaciji kampanja.
 
Učesnici su imali prilike da se informišu o načinu organizovanja, ciljevima i aktivnostima AŽC-a u okviru kampanja, te da razmotre mogućnosti za primenu sličnih instrumenata za vođenje kampanja u svom sindikalnom radu sa ženama i mladima, koji su posebno suočeni sa lošim uslovima rada i povredama radnih prava. Budući da je posebnu pažnju učesnika privukla kampanja „Potpisujem“, najavljena je njena adaptacija u Koreji, u okviru kampanje za podizanje svesti javnosti o pravima radnika.
 
Uz domaće sindikalne organizacije, na seminaru su učestvovali predstavnici/ce sindikata iz Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Gruzije, Hrvatske, Italije, Kazahstana, Kirgistana, Makedonije, Moldavije, Nemačke, Rumunije, Slovenije, Švedske, Švajcarske, Ukrajine, Tadžikistana i Turske.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.