Beograd, 18/1/2016
OBUKA

Beograd, 18/1/2016
OBUKA
Autonomni ženski centar je 18.1.2016. godine organizovao obuku o prikupljanju podataka i korišćenju interaktivne baze podatka o praćenju primene Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama. Na seminaru su učestvovale predstavnice AŽC-a i lokalnih partnerskih organizacija.
 
Program seminara je uključio sadržaje IV poglavlja Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, koje se odnosi na podršku žrtvama – opšte i specijalizovane usluge. Predstavljena je online interaktivna baza podataka i mogućnosti za prikupljanje i unos podataka, sa posebnim fokusom na podatke sa lokalnog nivoa. Predstavnice lokalnih partnerskih organizacija su upoznate sa neophodnim kriterijumima u prikupljanju, obradi i dostavljanju podataka, kao i sa mogućnostima za korišćenje podataka sa lokalnog nivoa (o njihovim uslugama i aktivnostima) u zajedničkim izveštajima.
Autonomni ženski centar je 18.1.2016. godine organizovao obuku o prikupljanju podataka i korišćenju interaktivne baze podatka o praćenju primene Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama. Na seminaru su učestvovale predstavnice AŽC-a i lokalnih partnerskih organizacija.
 
Program seminara je uključio sadržaje IV poglavlja Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, koje se odnosi na podršku žrtvama – opšte i specijalizovane usluge. Predstavljena je online interaktivna baza podataka i mogućnosti za prikupljanje i unos podataka, sa posebnim fokusom na podatke sa lokalnog nivoa. Predstavnice lokalnih partnerskih organizacija su upoznate sa neophodnim kriterijumima u prikupljanju, obradi i dostavljanju podataka, kao i sa mogućnostima za korišćenje podataka sa lokalnog nivoa (o njihovim uslugama i aktivnostima) u zajedničkim izveštajima.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.