PDF    
Beograd, 30/12/2015
REAKCIJA
PDF    
Beograd, 30/12/2015
REAKCIJA
Autonomni ženski centar je razmatrao predlog Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2016. do 2020. godine, za tri oblasti za koje je zainteresovan – nasilja prema ženama, bezbednost i saradnja sa udruženjima, te na osnovu analize Strategije i pratećeg Plana aktivnosti za njeno sprovođenje, kao i skraćenog izveštaja o evaluaciji prethodnog strateškog dokumenta, sastavio komentare.
 
Ključni nedostatak Nacionalne strategije, za navedene tri teme, je deklarativna priroda pozivanja na dugi spisak međunarodnih ugovora, preporuka, izveštaja, domaćih zakona i strategija, uključujući i veliki broj istraživanja, analiza i izveštaja. To je imalo direktni uticaj na vrstu i kvalitet postavljenih ciljeva, mera, aktivnosti, pokazatelja, ali i konkretnih preporuka evaluacije.
U oblasti nasilja prema ženama, konstatuje se suženi obuhvat vrsta nasilja (isključivo nasilje u partnerskom odnosu i u porodici), izostavljeni ključni problemi u oblasti, površne i mere neujednačene opštosti, izostavljene važne mere, nekonzistentan odnos između mera i planiranih aktivnosti, izdvojeni elementi aktivnosti koji ne odgovaraju ni meri niti suštini problema, loše postavljene ciljane vrednosti, pokazatelji i planirani ishodi.
 
Procesu se zamera i odsustvo javne rasprave o predlogu novog strateškog dokumenta, što je suprotno Smernicama za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa.

Tekst, koji je upućen Koordinacionom telu za rodnu ravnopravnost Vlade RS, dostupan je ovde.
Autonomni ženski centar je razmatrao predlog Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2016. do 2020. godine, za tri oblasti za koje je zainteresovan – nasilja prema ženama, bezbednost i saradnja sa udruženjima, te na osnovu analize Strategije i pratećeg Plana aktivnosti za njeno sprovođenje, kao i skraćenog izveštaja o evaluaciji prethodnog strateškog dokumenta, sastavio komentare.
 
Ključni nedostatak Nacionalne strategije, za navedene tri teme, je deklarativna priroda pozivanja na dugi spisak međunarodnih ugovora, preporuka, izveštaja, domaćih zakona i strategija, uključujući i veliki broj istraživanja, analiza i izveštaja. To je imalo direktni uticaj na vrstu i kvalitet postavljenih ciljeva, mera, aktivnosti, pokazatelja, ali i konkretnih preporuka evaluacije. U oblasti nasilja prema ženama, konstatuje se suženi obuhvat vrsta nasilja (isključivo nasilje u partnerskom odnosu i u porodici), izostavljeni ključni problemi u oblasti, površne i mere neujednačene opštosti, izostavljene važne mere, nekonzistentan odnos između mera i planiranih aktivnosti, izdvojeni elementi aktivnosti koji ne odgovaraju ni meri niti suštini problema, loše postavljene ciljane vrednosti, pokazatelji i planirani ishodi.
 
Procesu se zamera i odsustvo javne rasprave o predlogu novog strateškog dokumenta, što je suprotno Smernicama za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa.

Tekst, koji je upućen Koordinacionom telu za rodnu ravnopravnost Vlade RS, dostupan je ovde.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.