Skoplje, 11/11/2015
REGIONALNA KONFERENCIJA

Skoplje, 11/11/2015
REGIONALNA KONFERENCIJA
Predstavnica Autonomnog ženskog centra učestvovala je na regionalnoj konferenciji “Zaštita i podrška žena žrtava rodno zasnovanog nasilja – trenutna situacija i primeri dobre prakse”, koju je 11. novembra 2015.g. u Skoplju organizovala partnerska organizacija Nacionalni savet za rodnu ravnopravnost iz Makedonije.
 
Pored uvodnog dela, konferencija je organizovana u tri panela, na kojima se diskutovalo o zakonodavnom okviru kao preduslovu za adekvatnu zaštitu žrtava rodno zasnovanog nasilja, situaciji u Makedoniji u pogledu usluga smeštaja za žrtve rodno zasnovanog nasilja, kao i primeni standarda za zaštitu žrtava rodno zasnovanog nasilja sadržanih u Konvenciji Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama.
U okviru trećeg panela predstavnice partnerskih organizacija na regionalnom projektu „Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja“ predstavile su različita iskustva i primere dobre prakse iz regiona u odnosu na zahteve Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama. Posebno interesovanje učesnika/ca konferencije izazvali su indikatori za praćenje primene ove Konvencije, kao i osnovne studije o usklađenosti domaćeg zakonodavstva sa zahtevima konvencije, kreirane u prethodnoj godini.
Predstavnica Autonomnog ženskog centra učestvovala je na regionalnoj konferenciji “Zaštita i podrška žena žrtava rodno zasnovanog nasilja – trenutna situacija i primeri dobre prakse”, koju je 11. novembra 2015.g. u Skoplju organizovala partnerska organizacija Nacionalni savet za rodnu ravnopravnost iz Makedonije.
 
Pored uvodnog dela, konferencija je organizovana u tri panela, na kojima se diskutovalo o zakonodavnom okviru kao preduslovu za adekvatnu zaštitu žrtava rodno zasnovanog nasilja, situaciji u Makedoniji u pogledu usluga smeštaja za žrtve rodno zasnovanog nasilja, kao i primeni standarda za zaštitu žrtava rodno zasnovanog nasilja sadržanih u Konvenciji Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama. U okviru trećeg panela predstavnice partnerskih organizacija na regionalnom projektu „Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja“ predstavile su različita iskustva i primere dobre prakse iz regiona u odnosu na zahteve Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama. Posebno interesovanje učesnika/ca konferencije izazvali su indikatori za praćenje primene ove Konvencije, kao i osnovne studije o usklađenosti domaćeg zakonodavstva sa zahtevima konvencije, kreirane u prethodnoj godini.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.