Hag, 2/11/2015
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

Hag, 2/11/2015
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
Predstavnice Autonomnog ženskog centra i partnerskih organizacija iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore učestvovale su na 17. WAVE konferenciji „Zajednička moć žena protiv nasilja! Konferencija za jačanje WAVE mreže“, koja je održana 2. novembra 2015. godine u Hagu, Holandija.

U okviru prvog panela, koji je bio posvećen primerima dobre prakse u lobiranju i aktivnostima za podizanje svesti javnosti o nasilju prema ženama, Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra i Nela Pamuković iz Centra za žene žrtve rata – ROSA predstavile su kampanju „Potpisujem“ i ključne rezultate postignute u zajedničkom
projektu „Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja“.

Uzevši učešće na drugoj radionici posvećenoj WAVE kampanjama za ostvarivanje prava žena na specijalizovane usluge u skladu sa Istanbulskom konvencijom, Danijela Pešić iz AŽC-a i Alenka Karlin iz Društva SOS telefon govorile su o rezultatima zajedničkog regionalnog projekta i kampanje „Potpisujem“ u pogledu uspostavljanja specijalizovanih usluga za žene sa iskustvom nasilja u Srbiji i Sloveniji.
Predstavnice Autonomnog ženskog centra i partnerskih organizacija iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore učestvovale su na 17. WAVE konferenciji „Zajednička moć žena protiv nasilja! Konferencija za jačanje WAVE mreže“, koja je održana 2. novembra 2015. godine u Hagu, Holandija.

U okviru prvog panela, koji je bio posvećen primerima dobre prakse u lobiranju i aktivnostima za podizanje svesti javnosti o nasilju prema ženama, Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra i Nela Pamuković iz Centra za žene žrtve rata – ROSA predstavile su kampanju „Potpisujem“ i ključne rezultate postignute u zajedničkom projektu „Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja“.

Uzevši učešće na drugoj radionici posvećenoj WAVE kampanjama za ostvarivanje prava žena na specijalizovane usluge u skladu sa Istanbulskom konvencijom, Danijela Pešić iz AŽC-a i Alenka Karlin iz Društva SOS telefon govorile su o rezultatima zajedničkog regionalnog projekta i kampanje „Potpisujem“ u pogledu uspostavljanja specijalizovanih usluga za žene sa iskustvom nasilja u Srbiji i Sloveniji.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.